Jak duże jest bezrobocie w branży medycznej?

Czy bezrobocie dotyczy zawodów związanych z szeroko pojętą branżą medyczną? Czy urzędy pracy mają oferty pracy dla zawodów medycznych? Jakie są statystyki?Czy do urzędu pracy zgłaszają się bezrobotni  związani z zawodami medycznymi: lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni?

- Zdarzają się, ale niezbyt często. Jeśli już mamy ofertę dla kogoś z tej branży, to trudniej jest nam znaleźć pracowników – mówi Beata Tryc z Urzędu Pracy m.st. Warszawy. – Właściwie nie mamy takich osób. Zarejestrowanych osób z takimi kwalifikacjami jest niewiele.  Rzadko trafiają do urzędu. Nie są w zasobach warszawskiego urzędu. Mamy kilka pielęgniarek, wśród osób niepełnosprawnych.

- Mamy też lekarza, który stracił wzrok – dodaje Bartłomiej Nowak (Urząd Pracy  m.st. Warszawy, dział obsługi klienta osób niepełnosprawnych). – Staramy się wykorzystać jego kompetencje  gdzie indziej. Posiada wiedzę, której utrata wzroku nie likwiduje. Może więc zostać konsultantem. Szukamy więc kolejnych miejsc, gdzie taka osoba, mogłaby się odnaleźć

W I półroczu 2013 roku wystąpiło 55 zawodów deficytowych, w których zgłoszono wolne miejsca pracy, ale nie odnotowano napływu bezrobotnych. Na liście takich zawodów ok. 36 proc. w I półroczu 2013 roku stanowiły zawody z szeroko rozumianej grupy „zawodów medycznych” wśród których wymienić należy m.in.: pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lekarzy psychiatrów, lekarzy – anestezjologia i intensywna terapia, położne specjalistki pielęgniarstwa rodzinnego czy ginekologicznego, lekarzy geriatrów oraz lekarzy medycyny pracy.

Spośród wszystkich sekcji PKD przewaga napływu ofert nad napływem bezrobotnych w I półroczu 2013 roku wystąpiła w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna. W pozostałych sekcjach odnotowano przewagę liczby bezrobotnych poprzednio pracujących nad liczbą wolnych miejsc pracy.


autor/ źródło: Ministerstwo Pracy/Medexpress, E.Hetmanowska


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Co stoi na przeszkodzie, żeby każdy Kowalski sam sobie wypisywał recepty?


- Dlaczego aptekarz nie wypisuje recept? Więcej wie o lekach niż pielęgniarka. Pielęgniarka nic nie wie. Albo może Goździkowa? – Piecha…Lekarze rodzinni przedłużą umowy z NFZ. To efekt…

Polska wciąż ma jeden z najwyższych wskaźników…

W Kolonii seria zakażeń bakterią oporną na antybiotyki

NFZ o świadczeniach poza kolejnością

Ministerstwo Zdrowia zerwało negocjacje ws. zasad…

Fundusz skontrolował prawie 400 aptek

Adam Kozierkiewicz: rozsądne propozycje dot. lekarzy…

Nieleczona obturacyjna choroba płuc może skrócić…

IMS Health o projekcie lipcowej listy refundacyjnej