Innowacyjność w polskiej ochronie zdrowa na poziomie XX w.

Podstawową barierą dla rozwoju innowacji w ochronie zdrowia w Polsce jest brak jednolitego systemu informacji o zdrowiu oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - wynika z analizy przeprowadzonej przez Grupę Roboczą na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej.M.in. na ten dokument powołuje się Dziennik Gazeta Prawna, stawiając tezę, że ”polska służba zdrowia zatrzymała się w XX wieku”. Zapóźnienia wynikają z tego, że systemie ochrony zdrowia nadal nie ma instytucji w pełni odpowiedzialnej za długookresową strategię planowania infrastruktury technicznej. Politycy zajmujący się ochroną zdrowia nie scharakteryzowali dotychczas mierzalnych wskaźników innowacyjności polskiej ochrony zdrowia, jak również koncepcji monitorowania dokonującego się w niej postępu.

O dystansie, jaki jest do pokonania, by stać się krajem, w którym leczenie jest bardziej innowacyjne świadczą też dane zgromadzone w raporcie Fundacji im. Lesława A. Pagi pt. Recepta na zdrowie czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski. Zdaniem ekspertów, nowa polityka refundacji leków wdrożona przez Ministerstwo Zdrowia nie sprzyja innowacyjnemu i dobremu leczeniu.

Przykłady: W ciągu ostatnich 2 lat wprowadzono na listy tylko 30 nowych substancji leczniczych; dla porównania, średnio w Europie w samym 2013 r wprowadzono ich dwa razy więcej. Jedynie 15 proc. polskiego rynku aptecznego stanowią leki innowacyjne/oryginalne, co plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w UE.

Czytaj: www.gazetaprawna.pl


autor/ źródło: gazetaprawna.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rada NFZ pozytywnie opiniuje odwołanie zastępcy prezesa NFZ ds. finansowych


NFZ opublikował w poniedziałek (13 lipca) na swojej stronie internetowej uchwałę Nr 12/2015/III Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia…Eksperci: niech powstaną specjalne zespoły oceny…

8-10 proc. zawałów kończy się zgonem, 20 lat temu…

We wtorek dzień wiedzy o antybiotykach; stosujmy…

NFZ ws. kryteriów oceny ofert

Redakcja

Nasilenie toksyczności radioterapii po zastosowaniu wemurafenibu

Producent leku, firma Roche, planuje rozesłać komunikat dla pracowników służby zdrowia w Polsce, dotyczący nasilenia toksyczności radioterapii związanej ze stosowaniem leku.Dystrybucję komunikatu zaplanowano na 19 października.…
URPL
Komunikat

Ekspert PZ: „pan minister grzebie w kalendarzu”

Lekarze rodzinni nie chcą onkologicznych szkoleń

Personalizacja terapii zwiększa skuteczność leczenia…

Krótsze kolejki do specjalistów, bo pacjenci zagubieni?