Innowacyjność w polskiej ochronie zdrowa na poziomie XX w.

Podstawową barierą dla rozwoju innowacji w ochronie zdrowia w Polsce jest brak jednolitego systemu informacji o zdrowiu oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - wynika z analizy przeprowadzonej przez Grupę Roboczą na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej.M.in. na ten dokument powołuje się Dziennik Gazeta Prawna, stawiając tezę, że ”polska służba zdrowia zatrzymała się w XX wieku”. Zapóźnienia wynikają z tego, że systemie ochrony zdrowia nadal nie ma instytucji w pełni odpowiedzialnej za długookresową strategię planowania infrastruktury technicznej. Politycy zajmujący się ochroną zdrowia nie scharakteryzowali dotychczas mierzalnych wskaźników innowacyjności polskiej ochrony zdrowia, jak również koncepcji monitorowania dokonującego się w niej postępu.

O dystansie, jaki jest do pokonania, by stać się krajem, w którym leczenie jest bardziej innowacyjne świadczą też dane zgromadzone w raporcie Fundacji im. Lesława A. Pagi pt. Recepta na zdrowie czyli priorytety dla polityki zdrowotnej Polski. Zdaniem ekspertów, nowa polityka refundacji leków wdrożona przez Ministerstwo Zdrowia nie sprzyja innowacyjnemu i dobremu leczeniu.

Przykłady: W ciągu ostatnich 2 lat wprowadzono na listy tylko 30 nowych substancji leczniczych; dla porównania, średnio w Europie w samym 2013 r wprowadzono ich dwa razy więcej. Jedynie 15 proc. polskiego rynku aptecznego stanowią leki innowacyjne/oryginalne, co plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w UE.

Czytaj: www.gazetaprawna.pl


autor/ źródło: gazetaprawna.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kolejny wygrany proces OZZL w Tychach


Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe, na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z 19 marca 2014 roku, wypłaciła pokrzywdzonym…Bez opłat uzdrowiskowych w każdym szpitalu

Minister Finansów dnia 3 października wydał interpretację ogólną w  sprawie stosowania art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849),  na podstawie którego od osób…
Ekspert

ADHD to skutek działania pestycydów?

Redakcja

NFZ do świadczeniodawców POZ ws. dodatkowych dokumentów

"Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne" (załącznik nr 1) oraz kopię stosownych dokumentów…
NFZ
NFZ

MZ chce zbadać działalność liderów PZ; ci uważają,…

NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia…

Polscy i amerykańscy lekarze badają możliwość…

Białko z mitochondriów kluczowe w procesie starzenia…

Uniwersytet Zielonogórski rozpoczyna kształcenie…

Czego lekarze nie wiedzą o pakiecie onkologicznym?