Inicjatywa Awangarda: woj. śląskie stawia na medycynę, energetykę, ICT

Medycyna i technologie ICT - to grupa tzw. inteligentnych specjalizacji, które woj. śląskie chce rozwijać w ramach tzw. Inicjatywy Awangarda, nieformalnej współpracy europejskich regionów. Obecnie tworzy ją 21 regionów.Inicjatywę Awangarda, której przypisano hasło "Nowy wzrost poprzez inteligentną specjalizację", tworzą regiony europejskie - o silnych ambicjach przemysłowych i strategiach na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Współpraca między nimi ma polegać m.in. na uzgadnianiu stanowisk i wspólnym występowaniu do instytucji europejskich. Długofalowym celem tej inicjatywy jest generowanie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego przez inwestowanie w priorytetowe dziedziny o znaczeniu strategicznym. 

Decyzję o przystąpieniu woj. śląskiego do inicjatywy podjął w ub. roku sejmik woj. śląskiego; podpisanie dokumentów w Brukseli planowane jest wstępnie na kwiecień.

- Dopiero podpiszemy dokumenty formalne. Planujemy, żeby wstępnie się to odbyło przy okazji wizyty marszałka Wojciecha Saługi w Brukseli 10 kwietnia - poinformował w poniedziałek (23 lutego) w Katowicach członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak podczas spotkania poświęconego Inicjatywie Awangarda. - To potwierdzi nasz fakt uczestnictwa w tym porozumieniu i bycie członkiem tej inicjatywy - dodał.

Karolczak powiedział, że jest to "przede wszystkim porozumienie regionów, którym zależy na tym, żeby rozwijać własne pomysły". Pomysły te mają służyć rozwojowi gospodarczemu, wykorzystaniu możliwości, jakie daje Unia Europejska, wypracowaniu w jakich kierunkach należy się rozwijać a także przedyskutowaniu "słabych i silnych stron regionów europejskich".

- W województwie śląskim określiliśmy już tzw. inteligentne specjalizacje - to energetyka, medycyna, technologie ICT - powiedział PAP Karolczak.

Dodał: -chcielibyśmy łączyć nasze środowiska, podmioty regionalne, otoczenia biznesu, parki naukowo-technologiczne, centra badawczo-rozwojowe by w tej inicjatywie mogły działać. Ta inicjatywa mogłaby się stać platformą wymiany doświadczeń, informacji i wspólnego lobbingu za tymi rozwiązaniami, które są dla nas najlepsze - wskazał

Członkami Inicjatywy Awangarda są już dwa partnerskie regiony woj. śląskiego - Nadrenia Północna -Westfalia (Niemcy) oraz Nord-Pas-de-Calais (Francja). Uczestniczą w niej także m.in. Flandria (Belgia), Szkocja (Wielka Brytania), Katalonia (Hiszpania), Lombardia (Włochy), Norte (Portugalia).


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Felczer nie może wydać karty onkologicznej - informuje NFZ


Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w podstawowej opiece zdrowotnej wydaje lekarz POZ albo lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń…50 zł za wystawienie Karty Diagnostyki i Leczenia…

Projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Lekarze rodzinni nie chcą onkologicznych szkoleń

Zbyt niski poziom witaminy D zwiększa ryzyko demencji…

Co się stanie z opieką szpitalną nad dziećmi,…

400 tys. osób bez ubezpieczenia zdrowotnego

"Pokonać sepsę" - kongres we Wrocławiu

NIK zapowiada wielką kontrolę medycyny

NFZ żąda od lekarzy zwrotu nienależnej refundacji.…