Inicjatywa Awangarda: woj. śląskie stawia na medycynę, energetykę, ICT

Medycyna i technologie ICT - to grupa tzw. inteligentnych specjalizacji, które woj. śląskie chce rozwijać w ramach tzw. Inicjatywy Awangarda, nieformalnej współpracy europejskich regionów. Obecnie tworzy ją 21 regionów.Inicjatywę Awangarda, której przypisano hasło "Nowy wzrost poprzez inteligentną specjalizację", tworzą regiony europejskie - o silnych ambicjach przemysłowych i strategiach na rzecz inteligentnej specjalizacji.

Współpraca między nimi ma polegać m.in. na uzgadnianiu stanowisk i wspólnym występowaniu do instytucji europejskich. Długofalowym celem tej inicjatywy jest generowanie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego przez inwestowanie w priorytetowe dziedziny o znaczeniu strategicznym. 

Decyzję o przystąpieniu woj. śląskiego do inicjatywy podjął w ub. roku sejmik woj. śląskiego; podpisanie dokumentów w Brukseli planowane jest wstępnie na kwiecień.

- Dopiero podpiszemy dokumenty formalne. Planujemy, żeby wstępnie się to odbyło przy okazji wizyty marszałka Wojciecha Saługi w Brukseli 10 kwietnia - poinformował w poniedziałek (23 lutego) w Katowicach członek zarządu woj. śląskiego Kazimierz Karolczak podczas spotkania poświęconego Inicjatywie Awangarda. - To potwierdzi nasz fakt uczestnictwa w tym porozumieniu i bycie członkiem tej inicjatywy - dodał.

Karolczak powiedział, że jest to "przede wszystkim porozumienie regionów, którym zależy na tym, żeby rozwijać własne pomysły". Pomysły te mają służyć rozwojowi gospodarczemu, wykorzystaniu możliwości, jakie daje Unia Europejska, wypracowaniu w jakich kierunkach należy się rozwijać a także przedyskutowaniu "słabych i silnych stron regionów europejskich".

- W województwie śląskim określiliśmy już tzw. inteligentne specjalizacje - to energetyka, medycyna, technologie ICT - powiedział PAP Karolczak.

Dodał: -chcielibyśmy łączyć nasze środowiska, podmioty regionalne, otoczenia biznesu, parki naukowo-technologiczne, centra badawczo-rozwojowe by w tej inicjatywie mogły działać. Ta inicjatywa mogłaby się stać platformą wymiany doświadczeń, informacji i wspólnego lobbingu za tymi rozwiązaniami, które są dla nas najlepsze - wskazał

Członkami Inicjatywy Awangarda są już dwa partnerskie regiony woj. śląskiego - Nadrenia Północna -Westfalia (Niemcy) oraz Nord-Pas-de-Calais (Francja). Uczestniczą w niej także m.in. Flandria (Belgia), Szkocja (Wielka Brytania), Katalonia (Hiszpania), Lombardia (Włochy), Norte (Portugalia).


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
CSIOZ: Internetowe Konto Pacjenta ruszy w 2014 r.


Jeszcze w tym roku gotowe do uruchomienia będą niektóre elementy systemu elektronicznej informacji medycznej, tj. Internetowe Konto Pacjenta…Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016…

Zanieczyszczone powietrze drugą po papierosach najczęstszą…

Redakcja

AOTM: stanowiska i opinie - 10. posiedzenie Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją leku Noxafil (pozakonazol) we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym. Rada Przejrzystości uważa…
AOTM
Farmacja

Neumann: poinformujemy przychodnie o proponowanych…

Diagnostyka molekularna pozwala ocenić predyspozycje…

Polacy coraz częściej mają zaburzenia słuchu.…

Przy MZ powstał zespół oceniający minimalne normy…

To byłaby rewolucja. Rekomendują stworzenie nowego…

Odmowa szczepień oznacza ryzyko powrotu chorób zakaźnych.…