IMS Health o projekcie lipcowej listy refundacyjnej

Zmiany, jakie będą obowiązywać od 1 lipca, wprowadzają zwiększenie dostępności leczenia głównie poprzez rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla leków obecnych już na liście refundacyjnej. W części aptecznej wprowadzono jedną nową substancję - apixaban. W przypadku programów lekowych utworzono program, który obejmie leczeniem pacjentów cierpiących na jedną z chorób rzadkich - cystynozę - analizuje IMS Health.W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów (wg kodów EAN). Poprzez dodanie nowej substancji czynnej - apixaban - rozszerzono dostęp do doustnych leków przeciwzakrzepowych. Dobrą wiadomością dla pacjentów jest dodanie nowych wskazań refundacyjnych dla inhibitorów hormonu wzrostu (co ułatwi leczenie chorych z guzami neuroendokrynnymi) oraz vigabatryny, sirolimusu i colistyny (leczenie pacjentów po przeszczepie płuc). W przypadku leku zawierającego haloperidol dodano nową postać leku - podawaną domięśniowo, charakteryzującą się przedłużonym czasem działania.

Zmiany dopłaty pacjenta - podobnie jak w poprzednim obwieszczeniu - dotyczą w sumie 674 pozycji leków. Zmniejszenie dopłaty o 10 zł lub więcej dotyczy 4 pozycji, a wzrost dopłaty pacjenta o 10 zł lub więcej dotyczy 8 leków. Wśród leków, dla których zwiększy się dopłata pacjenta (z 3,20 zł na 122,80 zł) znajduje się lek zawierający substancję czynną pegfilgrastim, stosowany u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu choroby nowotworowej. W 2013 roku NFZ wydatkował na refundację tego leku blisko 129 mln zł, refundując ponad 36 tys. opakowań.

Wzrost dopłaty pacjenta może spowodować zamianę terapii u pacjenta na terapię lekami zawierające filgrastim lub lipegfilgrastim.

Spośród 115 nowo dodanych paczek leków, w roku 2013 sprzedawało się 14 pozycji. Pacjenci kupując je ze 100% odpłatnością (bez refundacji) wydali na nie w 2013 roku blisko 13,9 mln zł. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 80% do kwoty 2,9 mln zł.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji 28 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z wykazów aptecznych. W 2013 roku produkty te osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 6,2 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto. W 2013 roku NFZ wydatkował na te produkty kwotę 3,1 mln zł, co stanowiło 0,04 % całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci natomiast w tym samym okresie dopłacili do nich 3,1 mln zł.

Po raz pierwszy refundacją objęto lek zawierający cysteaminę. Będzie on stosowany w ramach nowego programu - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy neuropatycznej.

W wyniku zmian wprowadzonych do projektu obwieszczenia - poprzez dodanie nowych wskazań refundacyjnych, rozszerzenia linii leczenia, czy zmian w kryteriach włączenia do leczenia - zwiększy się dostępność do terapii chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.


autor/ źródło: RZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
GIF wycofuje Erdomed


Decyzją GIF z obrotu zostaje wycofany proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Jaka jest przyczyna wycofania?Prof. Golik: nieśmiertelność przegrała w wyścigu…

Redakcja

NFZ ws. Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

Karta zostanie uruchomiona pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę dostępu do systemu jest posiadanie konta w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy…
NFZ
NFZ

Szwajcaria: wstrzymano badania nad szczepionką przeciwko…

Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych (ERDM)

Redakcja

Minister i wiceministrowie zdrowia będą działać wbrew swoim przekonaniom?

Obietnice PiS, że każdy obywatel dostanie pomoc medyczną szybko i bezpiecznie, że nastąpi oddzielenie publicznej służby zdrowia od komercyjnej, że do szkół wrócą lekarze i dentyści, a seniorzy po 75 r.ż. dostaną bezpłatne leki, ma zrealizować…
Gazeta Wyborcza
Prasa

Kontrowersje wokół studiów na kierunku homeopatia:…

Wzrost wydatków na służbę zdrowia nie wystarczy.…

Nowa lista leków refundowanych. Jakie zmiany?

Viagra zwiększa (a może zmniejsza) ryzyko zachorowania…