IMS Health o projekcie lipcowej listy refundacyjnej

Zmiany, jakie będą obowiązywać od 1 lipca, wprowadzają zwiększenie dostępności leczenia głównie poprzez rozszerzenie wskazań refundacyjnych dla leków obecnych już na liście refundacyjnej. W części aptecznej wprowadzono jedną nową substancję - apixaban. W przypadku programów lekowych utworzono program, który obejmie leczeniem pacjentów cierpiących na jedną z chorób rzadkich - cystynozę - analizuje IMS Health.W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 115 produktów (wg kodów EAN). Poprzez dodanie nowej substancji czynnej - apixaban - rozszerzono dostęp do doustnych leków przeciwzakrzepowych. Dobrą wiadomością dla pacjentów jest dodanie nowych wskazań refundacyjnych dla inhibitorów hormonu wzrostu (co ułatwi leczenie chorych z guzami neuroendokrynnymi) oraz vigabatryny, sirolimusu i colistyny (leczenie pacjentów po przeszczepie płuc). W przypadku leku zawierającego haloperidol dodano nową postać leku - podawaną domięśniowo, charakteryzującą się przedłużonym czasem działania.

Zmiany dopłaty pacjenta - podobnie jak w poprzednim obwieszczeniu - dotyczą w sumie 674 pozycji leków. Zmniejszenie dopłaty o 10 zł lub więcej dotyczy 4 pozycji, a wzrost dopłaty pacjenta o 10 zł lub więcej dotyczy 8 leków. Wśród leków, dla których zwiększy się dopłata pacjenta (z 3,20 zł na 122,80 zł) znajduje się lek zawierający substancję czynną pegfilgrastim, stosowany u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu choroby nowotworowej. W 2013 roku NFZ wydatkował na refundację tego leku blisko 129 mln zł, refundując ponad 36 tys. opakowań.

Wzrost dopłaty pacjenta może spowodować zamianę terapii u pacjenta na terapię lekami zawierające filgrastim lub lipegfilgrastim.

Spośród 115 nowo dodanych paczek leków, w roku 2013 sprzedawało się 14 pozycji. Pacjenci kupując je ze 100% odpłatnością (bez refundacji) wydali na nie w 2013 roku blisko 13,9 mln zł. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 80% do kwoty 2,9 mln zł.

W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji 28 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z wykazów aptecznych. W 2013 roku produkty te osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 6,2 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto. W 2013 roku NFZ wydatkował na te produkty kwotę 3,1 mln zł, co stanowiło 0,04 % całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci natomiast w tym samym okresie dopłacili do nich 3,1 mln zł.

Po raz pierwszy refundacją objęto lek zawierający cysteaminę. Będzie on stosowany w ramach nowego programu - leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy neuropatycznej.

W wyniku zmian wprowadzonych do projektu obwieszczenia - poprzez dodanie nowych wskazań refundacyjnych, rozszerzenia linii leczenia, czy zmian w kryteriach włączenia do leczenia - zwiększy się dostępność do terapii chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii.


autor/ źródło: RZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Sąd wydał pierwszy wyrok nakazujący NFZ zwrot kosztów leczenia za granicą


Coraz więcej pacjentów korzysta z możliwości leczenia za granicą i przed sądem dochodzi od NFZ zwrotu kosztów. W Krakowie sąd wydał…Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek NRL ws.…

Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości,…

MZ ws. przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy

Pachciarz: zapisywanie się pacjentów do kilku kolejek…

Poród za granicą, bo wyższy standard opieki medycznej…

NFZ: to świadczeniodawca zastrzega, co jest tajemnicą…

Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z…

Informatyzacja placówki medycznej z korzyścią dla…

Pakiet Arłukowicza wprowadzany w pośpiechu. Czym…