Importerzy równolegli postulują o zmiany w ustawie refundacyjnej

Obecne przepisy utrudniają wprowadzanie produktów z importu równoległego na listę leków refundowanych. Rozsądne regulacje mogłyby przynieść ogromne oszczędności zarówno dla pacjenta, jak i skarbu państwa – apeluje Sławomir Bernaciak, prezes InPharm.Import równoległy funkcjonuje w Polsce od 2004 r., jednak zaniedbania legislacyjne w zakresie wprowadzania leków z importu równoległego na listy refundacyjne utrudniają pacjentom dostęp do tańszych leków. Importerzy skierowali niedawno do Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt z dnia 18.09.2013 r.).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) przesłało do ministra zdrowia propozycje poprawek w zakresie refundacji leków z importu równoległego, które przyczynią się do zwiększenia oszczędności dla pacjentów i skarbu państwa. Przede wszystkim importerzy wnioskują o skrócenie czasu oczekiwania na decyzję refundacyjną, uproszczenie procedury rozpatrywania wniosków i obniżenie opłaty za wniosek, co pozwoli wprowadzać na listy więcej tańszych produktów. Obecnie procedura ta trwa aż 180 dni.

Stowarzyszenie postuluje również o wprowadzenie mechanizmu dobrowolnej redukcji cen przez importerów równoległych. Konieczność obowiązkowego obniżenia ceny leku z importu równoległego o określony administracyjnie procent została uznana za praktykę dyskryminującą. Nie ma uzasadnienia, by leki dopuszczone do obrotu w innym kraju wspólnoty europejskiej, a następnie sprowadzone do Polski w ramach importu równoległego, były traktowane mniej korzystnie niż te same leki wprowadzone do obrotu w Polsce przez producenta.

Wśród proponowanych zmian do ustawy refundacyjnej importerzy przedstawiają również wprowadzenie mechanizmu wspierającego wydawanie leków z importu równoległego w aptekach poprzez obowiązek informowania pacjentów o dostępności leków z importu równoległego. Obecnie istnieje jedynie przepis nakładający obowiązek informowania o tańszych odpowiednikach, czyli wspierający sprzedaż wyłącznie leków generycznych.

Handel równoległy lekami to forma obrotu produktami leczniczymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein), opierająca się na podstawowej zasadzie funkcjonowania UE – swobodnym przepływie towarów. Mechanizm importu równoległego polega na zakupie leku w państwie, w którym jest on tańszy i sprzedaży poza producenckim kanałem dystrybucyjnym w państwie, w którym ten sam lek może być droższy.


autor/ źródło: Materiały prasowe


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Udary mózgu -wspólne wyzwanie dla neurologów i kardiologów


Ok. 15-20% udarów niedokrwiennych mózgu związanych jest z migotaniem przedsionków, które nie zawsze stanowi przyczynę, ale zawsze jest…Tak powstawał tytanowy implant z drukarki 3D, wszczepiony…

Redakcja

Szpitale mają problemy z wdrażeniem programów dostosowawczych

Sytuacja szpitali powiatowych w kontekście programów dostosowawczych, będzie omawiana podczas sierpniowego konwentu starostów województwa opolskiego - informuje Radio Opole. W konwencie wezmą udział także przedstawiciele NFZ.  W…
Radio Opole
Prasa

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce- tylko 7% deklaruje…

Badania profilaktyczne wzroku konieczne przynajmniej…

Przy MZ powstał zespół oceniający minimalne normy…

NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia…

Arłukowicz sobie, NFZ sobie

Co się stanie z opieką szpitalną nad dziećmi,…

Eksperci: system CPR coraz sprawniejszy, pomyłki…