Importerzy równolegli postulują o zmiany w ustawie refundacyjnej

Obecne przepisy utrudniają wprowadzanie produktów z importu równoległego na listę leków refundowanych. Rozsądne regulacje mogłyby przynieść ogromne oszczędności zarówno dla pacjenta, jak i skarbu państwa – apeluje Sławomir Bernaciak, prezes InPharm.Import równoległy funkcjonuje w Polsce od 2004 r., jednak zaniedbania legislacyjne w zakresie wprowadzania leków z importu równoległego na listy refundacyjne utrudniają pacjentom dostęp do tańszych leków. Importerzy skierowali niedawno do Ministerstwa Zdrowia propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt z dnia 18.09.2013 r.).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji prawnych Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych (SIRPL) przesłało do ministra zdrowia propozycje poprawek w zakresie refundacji leków z importu równoległego, które przyczynią się do zwiększenia oszczędności dla pacjentów i skarbu państwa. Przede wszystkim importerzy wnioskują o skrócenie czasu oczekiwania na decyzję refundacyjną, uproszczenie procedury rozpatrywania wniosków i obniżenie opłaty za wniosek, co pozwoli wprowadzać na listy więcej tańszych produktów. Obecnie procedura ta trwa aż 180 dni.

Stowarzyszenie postuluje również o wprowadzenie mechanizmu dobrowolnej redukcji cen przez importerów równoległych. Konieczność obowiązkowego obniżenia ceny leku z importu równoległego o określony administracyjnie procent została uznana za praktykę dyskryminującą. Nie ma uzasadnienia, by leki dopuszczone do obrotu w innym kraju wspólnoty europejskiej, a następnie sprowadzone do Polski w ramach importu równoległego, były traktowane mniej korzystnie niż te same leki wprowadzone do obrotu w Polsce przez producenta.

Wśród proponowanych zmian do ustawy refundacyjnej importerzy przedstawiają również wprowadzenie mechanizmu wspierającego wydawanie leków z importu równoległego w aptekach poprzez obowiązek informowania pacjentów o dostępności leków z importu równoległego. Obecnie istnieje jedynie przepis nakładający obowiązek informowania o tańszych odpowiednikach, czyli wspierający sprzedaż wyłącznie leków generycznych.

Handel równoległy lekami to forma obrotu produktami leczniczymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein), opierająca się na podstawowej zasadzie funkcjonowania UE – swobodnym przepływie towarów. Mechanizm importu równoległego polega na zakupie leku w państwie, w którym jest on tańszy i sprzedaży poza producenckim kanałem dystrybucyjnym w państwie, w którym ten sam lek może być droższy.


autor/ źródło: Materiały prasowe


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
MZ ws. pilotażu systemu informatycznego rezydentur


MZ poinformowało w piątek, że w dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się szkolenie z obsługi realizowanego przez…Stwardnienie rozsiane nie musi doprowadzić do wózka…

Redakcja

W opinii OZZL minister podważa zaufanie do zawodu lekarza

Jak czytamy we wniosku dotyczącym ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, w ocenie OZZL "minister publiczne i nagminne podważanie zaufania do zawodu lekarza", a przez to naruszył zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej.  Zaufanie do lekarza jest  zaś…
OZZL
Artykuł

800 tys. Polaków cierpi z powodu zaćmy. Długi czas…

Redakcja

Botoks może upośledzać rozwój emocjonalny

Paraliżujące działanie toksyny botulinowej na mięśnie początkowo wykorzystywane było w neurologii i okulistyce – na przykład, aby zmniejszyć nadmierne napięcie mięśniowe u dzieci z porażeniem mózgowym czy osób po udarze mózgu.…
BBC / Money.pl/Medexpress
Nauka i Zdrowie
Redakcja

Migotanie przedsionków - ważny czynnik ryzyka udaru mózgu

- Choroby układu sercowo-naczyniowego zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu. Jednym z najważniejszych czynników ryzyka udaru niedokrwiennego jest migotanie przedsionków. Jaki mechanizm za to odpowiada?Prof. Kalarus: - Migotanie…
JMR, Rynek Zdrowia
Prasa

Państwo zrobiło z lekarzy przedsiębiorców?

Prywatne uczelnie wykształcą lekarzy

Od kiedy pielęgniarki będą mogły ordynować leki?

Glutaminian sodu zwiększa ryzyko nadwagi