Granat niewskazany przy różnych lekach

Granat, a także sporządzane z niego soki i wyciągi wpływają na wychwyt różnych leków. Raport dr Fanfan Zhou z Uniwersytetu w Sydney ukazał się w piśmie Pharmaceutical Biology.Australijczycy przyglądali się, jak 3 główne substancje czynne granatu - kwasy oleanolowy, ursolowy i galusowy - oddziałują na dostarczanie leków przez przenośniki substancji rozpuszczonych (ang. solute carrier, SLC). Jak wyjaśnia Zhou, SLC odgrywają kluczową rolę w transportowaniu cząsteczek, np. hormonów, przez błony biologiczne, a także we wchłanianiu i rozprowadzaniu leków. Poza tym SLC pomagają w transporcie toksycznych związków do nerek i wątroby.

Naukowcy wybrali właśnie granaty, bo zawierają one kwasy występujące powszechnie również w innych pokarmach czy napojach: kwasy oleanolowy i ursolowy znajdziemy w roślinach dwuliściennych, a kwas galusowy w herbacie, winogronach czy winie.

Nasze studium pokazało, że 3 wymienione wcześniej składniki granatów wpływają na SLC, co oznacza, że jeśli jakieś inne cząsteczki dostają się do komórek dzięki tym transporterom, obecność substancji czynnych owoców wpłynie niekorzystnie na ten proces. Najbardziej prawdopodobny wpływ polega na niedopuszczaniu wnikania leku do komórki: jego cząsteczki współzawodniczą bowiem z kwasami z granatu o dostęp do tych samych transporterów.

Zhou przypomina, że z SLC korzystają m.in. obniżające ciśnienie statyny czy przeciwnowotworowe paklitaksel i metotreksat.

Nie ma znaczenia, czy pijesz sok, czy jesz owoc. Trzy [istotne] składniki pozostają te same.


autor/ źródło: Anna Błońska/ABC News


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Czy odmowa potwierdzenia skierowania powinna być decyzją?


Rzecznik Praw Obywatelskich powzięła wątpliwość co do konstytucyjności nowelizacji z dnia 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki…Depresja może poprzedzać utratę pamięci u chorych…

Redakcja

XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Spotkanie to jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dla wszystkich, którzy zajmują się rehabilitacją kardiologiczną w Polsce. Sympozjum gromadzi co roku wielu specjalistów…
Infonfz/Mat.prasowe
Konferencje

Lekarze płacą kary w związku z wystawianiem recept.…

Trudności w dostępie do publicznej służby zdrowia…

W Kolonii seria zakażeń bakterią oporną na antybiotyki

Kontrowersje wokół studiów na kierunku homeopatia:…

Kasy fiskalne u lekarzy i dentystów od 1 stycznia…

Odmowa szczepień oznacza ryzyko powrotu chorób zakaźnych.…

Zembala: środowisko pielęgniarek popiera działania…