GIODO: rozporządzenie nie daje podstaw do zbierania informacji o stanie zdrowia

Podstawą prawną zbierania informacji o stanie zdrowia osób bezrobotnych powinny być zapisy ustawy, a nie rozporządzenia - to główne zastrzeżenie GIODO do projektów aktów wykonawczych do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Jej nowelizacja, reformująca urzędy pracy, po uchwaleniu przez Sejm trafiła do Senatu. W rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, dotyczącym profilowania pomocy dla bezrobotnych, przewidziano pozyskiwanie od osób rejestrujących się w urzędzie pracy informacji o stopniu niepełnosprawności - informuje gazetaprawna.pl

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) podkreśla, że nie protestuje przeciw zbieraniu danych osobowych przez urzędy pracy, bo uzyskanie takich informacji jest celowe i uzasadnione w kontekście zadań realizowanych przez te instytucje, tj. pomocy w znalezieniu pracy. Zwraca jednak uwagę, że są to dane wrażliwe i ich zbieranie powinno mieć oparcie w ustawie, która powinna dokładnie określać, jakie informacje będą pozyskiwane od bezrobotnych.

Więcej: gazetaprawna.pl


autor/ źródło: Gazetaprawna.pl/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zachorowalność na raka piersi rośnie w Polsce szybciej niż na inne nowotwory


Polska wciąż znajduje się w grupie państw europejskich o najwyższej umieralności z powodu raka piersi. Rocznie z tego powodu umiera prawie…Sześciu kandydatów na stanowisko prezesa NFZ

Ministerstwo Zdrowia swoje, NFZ swoje, czyli jak wydłużyć…

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji…

Więcej niż co czwarty badany pozytywnie ocenia służbę…

Może powstać pakiet dotyczący opieki paliatywnej…

O stwardnieniu guzowatym niewiele wiedzą nawet lekarze

Redakcja

X Międzynarodowe Sympozjum Choroby Przełyku i Żołądka

Program naukowy tegorocznego Sympozjum stanowi pewną formę podsumowania aktualnego stanu wiedzy na temat diagnostyki i terapii chorób przełyku i żołądka, a jednocześnie, w zamyśle organizatorów ma przybliżyć potencjalne kierunki rozwoju chirurgii…
Mat. prasowy
Konferencje

Posłowie uchwalili nowe przepisy dotyczące wyrobów…

System ochrony zdrowia nie powinien gubić dzieci