GIF wycofał lek dla chorych na białaczkę

Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu na terenie całego kraju zostaje wycofany roztwór do wstrzykiwań stosowany przy leczeniu białaczki.GIF wycofał z obrotu Idarubicin Teva (Idarubicini hydrochloridum), roztwór do wstrzykiwań. Numer serii: 3320413, data ważności 04.2016.

Podmiotem odpowiedzialnym jest Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Przyczyną wycofania z obrotu był wynik poza limitem specyfikacji (OOS) w badaniu stabilności. 


autor/ źródło: gif.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Arłukowicz: płaćmy za efekty leczenia


Bartosz Arłukowicz, komentując swój projekt zmian w leczeniu onkologicznym podkreśla, że zmiany mają sprawić by pacjent czuł, że jest…W 2016 recepta do realizacji w aptece nadejdzie SMS-em?…

Porozumienie Zawodów Medycznych chce spotkania z…

Redakcja

Od 1 marca nowa lista leków refundowanych

Zawiera on zmiany w wykazie leków refundowanych. Do listy zaproponowano dodanie 66 nowych produktów. Dla dwóch substancji czynnych (3 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją. Dzięki zmianom na liście refundacyjnej…
Infonfz
Komunikat

Raka jajnika nawet w zaawansowanym stadium można…

Niedrożność przewodów nosowo-łzowych może doprowadzić…

Redakcja

Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…
MZ
Ministerstwo Zdrowia

PPOZ podziela pogląd OZZL w sprawie "pakietu kolejkowego"

Pielęgniarki proszą prezydenta o zawetowanie ustaw…

Część zabiegów medycyny estetycznej ma być wykonywana…