GIF przypomina o obowiązku zgłaszania odmów realizacji zamówień

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku przekazywania organom inspekcji farmaceutycznej informacji, w związku z wejściem w życie noweli ustawy Prawo farmaceutyczne od 12 lipca 2015 roku.


Chodzi o powiadomienie inspekcji przez apteki o braku możliwości zapewnienia dostępu do leku wydawanego na receptę. 

Informacje te powinny być przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Apteki zobowiązane są także do przekazywania do GIF kopii odmów na realizację zapotrzebowania na leki, które znajdą się na wykazie leków zagrożonych brakiem dostępności.

Inspekcja dodaje, że wkrótce zostaną umieszczone na stronie GIF informacje dotyczące przekazywania kopii odmów realizacji zamówień.

Pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego: oia.koszalin.pl


autor/ źródło: oia.koszalin.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ o leczeniu poza granicami w trybie planowym


Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie informację dotyczącą warunków leczenia planowego poza granicami kraju.NRL chce wiedzieć, co MZ planuje w sprawie regulacji…

Lekarz stwierdził zgon żyjącego pacjenta

Śledczy tropią przypadki nielegalnego handlu długami…

Jak zdiagnozować zespół metaboliczny

Apelu NRL do ministra zdrowia ws. wynagrodzenia za…

Stwardnienie rozsiane nie musi doprowadzić do wózka…

Dla NFZ tzw. deklaracja wiary nie może być podstawą…

Brakuje dawców narządów, bo ludzie niewiele wiedzą…

Rośnie rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce