Felczer nie może wydać karty onkologicznej - informuje NFZ

Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w podstawowej opiece zdrowotnej wydaje lekarz POZ albo lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych, a nie felczer - informuje NFZ.Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (kartę DiLO) wydaje pacjentowi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych lub świadczeń szpitalnych.

Przepisy ustawy nie dopuszczają wydawania kart DiLO przez przedstawicieli innych zawodów medycznych udzielających świadczeń na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym również felczerów dopuszczonych do udzielania świadczeń lekarza POZ zgodnie z posiadanymi kompetencjami, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku wydania pacjentowi w POZ karty DiLO przez felczera, porada związana z jej wydaniem nie będzie podlegała rozliczeniu, jak również karta taka nie będzie mogła stanowić podstawy rozliczania świadczeń udzielanych w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej przez świadczeniodawców w innych rodzajach świadczeń.

Fundusz zobowiązuje zatem świadczeniodawców POZ realizujących umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ z udziałem felczerów, o wprowadzenie do organizacji udzielania świadczeń rozwiązań warunkujących pacjentom możliwość uzyskiwania kart DiLO, z jednoczesnym zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoDlaczego aptekarze niechętnie zamieniają leki i…

WHO: przerażająca epidemia Eboli w Afryce Zachodniej

Petycja ginekologów w sprawie badania urodynamicznego

NRL zaniepokojone bezpieczeństwem elektronicznej…

Milion zł zadośćuczynienia ma zapłacić Centrum…

24-godzinna pomoc prawna dla lekarzy w ramach składki

Książeczka zdrowia dziecka: co powinna zawierać?

Kosiniak-Kamysz: projekt ws. świadczeń pielęgnacyjnych…

Obecność pediatry w podstawowej opiece zdrowotnej…