Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych (ERDM)

Wymagana ustawowo konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz postępująca cyfryzacja urządzeń diagnostycznych zmuszają jednostki służby zdrowia do poszukiwania optymalnych metod efektywnego zarządzania rosnącym wolumenem danych medycznych. Są to nie tylko informacje zawarte w dokumentacji klinicznej pacjentów, ale również dane obrazowe z coraz większej liczby urządzeń diagnostycznych.Wychodząc naprzeciw potrzebom służby zdrowia, AGFA HealthCare, wiodący dostawca rozwiązań informatycznych dla jednostek służby zdrowia oraz centrum przetwarzania danych Exea z Toruńskiego Parku Technologicznego uruchomili platformę „Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych” (ERDM).

Dzięki platformie jednostki służby zdrowia otrzymują usługę w modelu software as a service, która umożliwia kompleksowe zarządzanie danymi medycznymi. ERDM oznacza oszczędność, ponieważ ośrodki służby zdrowia nie ponoszą nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę informatyczną. Platforma pozwala przechowywać dane medyczne w sposób bezpieczny i ciągły, proponowane rozwiązanie zapewnia długotrwałą archiwizację danych medycznych. Ponadto daje możliwość integracji informacji klinicznych w ciągu całego cyklu leczenia pacjenta oraz ich przyjazne dla personelu udostępnianie i wizualizację. Dzięki ERDM podmioty medyczne mogą w razie potrzeby wymieniać się danymi w całkowicie bezpieczny sposób.

Proponowane usługi adresowane są do szpitali, przychodni oraz sieci placówek ochrony zdrowia.

Platforma ERDM oparta jest o sprawdzone rozwiązania programistyczne firmy Agfa HealthCare oraz informatyczne zasoby Exea, zapewniające odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Jak zapewniają twórcy, proponowane rozwiązanie łatwo integruje się z różnymi systemami informatycznymi wykorzystywanymi w jednostkach ochrony zdrowia oraz posiada mechanizmy zapewniające bezpieczny transfer danych między daną jednostką, a znajdującą się w centrum przetwarzania danych Exea, repozytorium ERDM.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie uruchomione w Polsce.

Jestem zadowolony, że wspólnie z partnerami z Exea, oferujemy polskim ośrodkom opieki zdrowotnej kompleksowe rozwiązanie do przetwarzania danych medycznych. Platforma ERDM umożliwi potencjalnym klientom migrację z dokumentacji papierowej oraz obrazów analogowych, do dokumentacji i wyników badań w wersji elektronicznej w nowoczesnym i jednolitym rozwiązaniu, które jest rozliczane jako usługa. Potencjał oferowanej platformy przekłada się na szereg korzyści dla pacjentów, kadry zarządzającej ośrodkami zdrowia, administratorów IT oraz lekarzy. Jest to na przykład dostęp do swoich danych z wybranego miejsca, z możliwością ich współdzielenia i integracji z innymi platformami i systemami.- mówi Franz Tiani, European, Regional Manager Direct Export, Nordic, Central & Eastern Europe Agfa HealthCare

Wojciech Daniel, Prezes Zarządu Exea zapewniaPlatforma Elektronicznego Repozytorium Danych Medycznych to efekt ponad rocznej współpracy z Agfa Healthcare. Dużą satysfakcję sprawia mi i całemu zespołowi fakt, iż w oparciu o naszą infrastrukturę rozpoczynamy wspólnie z naszym partnerem świadczyć usługi, które przynoszą jednostkom służby zdrowia konkretne korzyści: oszczędność środków, ułatwienie pracy lekarzy i gwarancję wysokiego bezpieczeństwa danych medycznych. Nasze działanie w jakimś stopniu usprawni system opieki zdrowotnej. A to jest przecież ważne dla nas wszystkich. W ten sposób realizujemy ważną część naszej misji: zaawansowana i innowacyjna technologia służy człowiekowi.

Więcej informacji: www.erdm.pl


autor/ źródło: Mat. prasowe


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Sądy częściej orzekają na korzyść pacjentów skarżących NFZ


Sądy częściej nakazują Funduszowi zwrot kosztów leczenia zarówno poza granicami Polski, jak i lekami nie objętymi refundacją.Kto ma wskazać placówkę po odmowie świadczenia?

Ministerstwo Zdrowia: Będziemy pracować nad poprawą…

Redakcja

GIF wspiera rozwój farmacji szpitalnej

Nadal bowiem uczestnictwo farmaceutów przy podejmowaniu kluczowych decyzji terapeutycznych jest rzadkością w polskich szpitalach. Problemem jest również brak nowoczesnego wyposażenia w aptekach szpitalnych. Dobra współpraca farmaceutów…
GIF
Farmacja

Wiceprezes NFZ o pacjentach z podejrzeniem raka w…

Lekarz nie odpowiada za off-label, tylko za błąd…

Zmiany na liście leków refundowanych – podsumowanie

Kosiniak-Kamysz: konieczne zwiększenie atrakcyjności…

Chcą zakazu sprzedaży leków poza aptekami

Redakcja

NFZ: proponowane zmiany w leczeniu szpitalnym

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez PrezesaNFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej…
Narodowy Fundusz Zdrowia/mat.prasowy
NFZ