Dyżury na SOR-ze rezydentów, tylko za ich zgodą

MZ zajęło stanowisko ws. dyżurów lekarzy rezydentów na SOR. Resort zwraca uwagę, że wszelkie opóźnienia w realizacji programu skutkują przedłużaniem szkolenia, co jest zjawiskiem niekorzystnym przede wszystkim ze względu na obniżenie efektywności wykorzystania miejsc szkoleniowych.Dlatego też ”dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod warunkiem, że nie utrudnia to realizacji programu specjalizacji” - poinformował Komisję Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Komputery przegrywają z lekarzami przy stawianiu diagnozy


Czy sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy w stawianiu diagnozy ? Z badań prowadzonych przez naukowców ze Szkoły Medycznej Harvarda wynika,…WHO wzywa: należy zintensyfikować szczepienia przeciwko…

MZ: dotacja budżetowa na leczenie osób nieubezpieczonych

Redakcja

Holandia myśli o pacjentach i postawiła na konkurencję

Pokazują one, że 60 proc. respondentów uważa, że szpitale w Polsce powinny prowadzić podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne. Z tego samego sondażu dowiadujemy się, że 67 proc. badanych nie chce preferencji dla publicznych placówek przy…
Marcin Szulwiński/Medexpres.pl
Prasa

OZZPiP obawia się o podwyżki pielęgniarek POZ;…

Narodowy program zwalczania raka powinien być przyjęty…

Kolejne nominacje profesorskie

Zwiększa się przeżywalność chorych na nowotwory…

Pracują nad polskim lekiem przeciw nowotworowi płuc

Przybywa dzieci niedosłyszących