Dyrektor szpitala chce usunięcia podpisu z deklaracji wiary

Anna Prokop-Staszecka, dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, poprosiła o usunięcie jej podpisu spod "Deklaracji wiary lekarzy".Jest jednym z około trzech tysięcy pracowników służby zdrowia, których podpis widnieje pod "Deklaracją", o akceptację której apelowała przyjaciółka polskiego papieża Wanda Półtawska.

- W Wielkim Tygodniu, podczas rekolekcji poproszono mnie o podpisanie się pod "Deklaracją", która miała trafić do Rzymu na uroczystości ogłoszenia Jana Pawła II świętym. Nie widziałam w tym nic zdrożnego, nauczanie naszego papieża zawsze było mi bliskie.  W ubiegłym tygodniu, okazuje się, że mój podpis uwiarygadnia polityczny manifest, który zamiast do Rzymu trafił na kamienne tablice do Częstochowy i internetu. Na to się nie godziłam i poprosiłam o usunięcie mnie z tej listy - mówi Prokop-Staszecka.

Więcej: http://wyborcza.pl/


autor/ źródło: Wyborcza.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Komputer i rejestrator wykryją chorobę Alzheimera zanim pojawią się objawy


Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu od dwóch lat opracowują metodę, która wykryje chorobę Alzheimera we wczesnym…Test ciążowy online, czyli jak dać się nabrać

Redakcja

NFZ o kwocie refundacji styczeń - marzec 2014 r.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego…
NFZ
NFZ

Zmiany w dokumentacji medycznej lekarzy AOS

Na mocy rozporządzenia informacja sporządzona przez lekarza leczącego pacjenta w poradni specjalistycznej, który przekazuje lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach,…
Ekspert

MZ o środkach finansowych w rządowym programie dot.…

Leczymy świeży zawał równie skuteczne, jak w Niemczech…

Redakcja

Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

W pią­tek (30 stycznia) Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska ogło­si­ła wy­ni­ki pierw­sze­go etapu kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu…
Infonfz/PAP
Nauka i Zdrowie

Zwolnienia pod kontrolą ZUS. Podsumowanie kontroli.

Redakcja

NFZ o listach oczekujących

Jak przypomina Fundusz w art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) został uregulowany sposób postępowania w…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Opiekun medyczny: zawód niechciany czy profesja przyszłości?