Droższe leki na receptach wystawianych po osiemnastej?

Lekarze rodzinni mają przyjmować pacjentów tylko w godzinach 8–18. Tak chce NFZ. Ci zastanawiają się czy mogą wypisywać recepty refundowane pacjentom, przyjmowanym po tej godzinie.Niektórzy lekarze uważają, że w tej sytuacji obsługiwanie pacjentów po godzinie 18.00 będzie możliwe wyłącznie na zasadach komercyjnych.

Wypowiadając się dla "Rzeczpospolitej" dr Jerzy Radziszowski z Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego zapowiada: - W takim razie nie będziemy wypisywać po godz. 18 recept refundowanych, a przed ósmą pacjenci nie będą mogli oddać w przychodni próbek do badań.

W zasadzie byłoby to zgodne z prawem, ale... - Czas pracy w poradni podstawowej opieki jest określony ustawą - POZ udziela świadczeń od poniedziałku do piątku od 8.00-18.00. Ale to nie jest takie proste, podobnie jak cała medycyna, a zwłaszcza wtedy, gdy pacjent chory wymaga pomocy - mówiła nam wcześniej Bożena Janicka, prezes Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Podkreślała, że praca po godz. 18.00 jest czymś normalnym w tym zawodzie. - Przyjmując dziennie 50-70 pacjentów nie sposób policzyć ilekroć tak właśnie jest, że kończymy po 18.00. Wynika to z wielu aspektów, m.in. liczby chorych, zwłaszcza w okresach dużych zachorowań. Czy po 18.00 mamy odsyłać pacjentów np z gorączką? - pyta.

Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zwraca uwagę, że wszystko jest zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013, poz. 1248) - placówki POZ zapewniają dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00.. 

MOW NFZ wystosował do  Centrali NFZ zapytanie dotyczące możliwości otwarcia przychodni/ośrodka zdrowia podstawowej opieki zdrowotnej poza godzinami wymaganej dostępności „dziennego" POZ (8.00-18.00), w celu np. rejestracji pacjentów lub udzielania świadczeń, w tym pobieranie krwi pacjentom. 

- Jednak w oparciu o obwiązujące przepisy Centrala Funduszu nie znalazła uzasadnienia dla wydłużenia godzin pracy po godzinie 18.00 - wyjaśniała nam Kwiecień.


autor/ źródło: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
90 proc. wcześniaków atakuje wirus RS. Profilaktyka jednak tylko dla najwcześniej urodzonych


Wirus RS jest odpowiedzialny za 75 proc. hospitalizacji dzieci z zapaleniem oskrzelików. Szczególnie groźny jest dla wcześniaków, których…Dwie procedury do wyboru; pogotowie wybiera ministerialne

OZZL: kontrolerzy NFZ w czasie kontroli recept nie…

Redakcja

Prezes NRL o nowej regulacji czasu pracy

W piśmie możemy przeczytać m.in., że: "Dla samorządu lekarskiego wydaje się oczywiste, że wraz ze wzrostem nakładu czasu pracy i wysiłku wkładanego w wykonanie obowiązków pracowniczych, pracownik powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie". "Nikt…
NIL
Artykuł

Czy można zniszczyć oryginał dokumentacji medycznej?

Redakcja

NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie dot. wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie…
NIL
Komunikat

Zmiany na liście leków refundowanych – podsumowanie

Sposób na wykrycie raka trzustki we wczesnym stadium

Starzejące się społeczeństwo to coraz większy…

NIL o prawie dostępu do dokumentacji medycznej