Dotacja dla samorządu lekarskiego - m.in. na zapłatę zaległości

Ustalając wysokość dotacji dla samorządu lekarskiego w 2016 r., brano pod uwagę potrzebę refundacji kosztów zadań przyjętych od administracji państwowej oraz konieczność zakończenia sporów sądowych o zapłatę zaległości wobec izb lekarskich - podkreśla resort zdrowia.W czwartek (12 maja) w Sejmie wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz odpowiadał na pytania posłów Zbigniewa Konwińskiego i Bartosza Arłukowicza (PO) w sprawie przyznania Naczelnej Izbie Lekarskiej dotacji z budżetu państwa w wysokości 16 mln zł.

Arłukowicz wskazywał, że minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po objęciu urzędu podjął wiele deyczji korzystnych dla lekarzy, m.in. zdecydował o wielokrotnym podwyższeniu dotacji dla samorządu lekarskiego. - Pojawia się pytanie, czy minister równo traktuje inne samorządy, takie jak pielęgniarski, fizjoterapeutów, ratowników, diagnostów, czy jest w ogóle za tym, żeby te samorządy funkcjonowały - pytał.

Poseł przypomniał również zarzuty tygodnika "Newsweek", który napisał, że NIL zleciła remont firmie szwagra ministra. Zastanawiał się przy tym, ile zleceń wcześniej rodzina ministra wykonywała dla samorządu lekarskiego.

- Pojawia się pytanie, czy nie ma w tym wszystkim konfliktu interesów i czy nie ma naruszenia zasad kodeksu etyki lekarskiej, kiedy prezes NRL realizuje tego typu zlecenia przy udziale rodziny ministra zdrowia, który udziela dotacji - mówił Arłukowicz.

- I pytanie kluczowe: czy w momencie, kiedy minister zdrowia wnioskował do premiera i rządu, a potem parlamentu o zwiększenie dotacji dla samorządu lekarskiego, poinformował swojego szefa - panią premier Beatę Szydło o tym, że mniej więcej w tym samym czasie zlecenia w samorządzie lekarskim realizuje firma jego szwagra przy udziale jego żony tak, jak podaje tygodnik Newsweek - dodał poseł.

Tombarkiewicz przypomniał, że izby lekarskie otrzymują z budżetu środki na określone działania, m.in. prowadzenie rejestrów lekarzy, praktyk lekarskich, postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Jak wyjaśnił, ustalając wysokość środków na dotację w 2016 r., brano pod uwagę potrzebę realizacji dwóch celów. Jednym z nich - jak mówił - było urealnienie wysokości dotacji na bieżący rok w taki sposób, żeby pozostawać w zgodzie z ustawowym obowiązkiem refundacji samorządowi kosztów zadań przyjętych od administracji państwowej.

- Realizacji tego celu ma służyć zwiększenie dotacji do kwoty 6 mln 462 tys. zł - wskazał Tombarkiewicz. Wyjaśnił, że drugi z założonych celów to zakończenie sporów sądowych z poszczególnymi izbami lekarskimi o zapłatę zaległych kosztów zadań realizowanych przez organy samorządu w latach 2005-2015.

Wiceminister podkreślił, że dotacja dla samorządu lekarskiego od 2004 r. utrzymywała się praktycznie na niezmienionym poziomie, pomimo zwiększającej się liczby spraw rozpatrywanych przez samorząd. W 2004 r. wynosiła ponad 2 mln 399 tys. zł, a w 2015 r. - 2 mln 463 tys. zł. W tym samym czasie liczba zrejestrowanych lekarzy i lekarzy dentystów wzrosła z ponad 155,5 tys. do ponad 177 tys.; również liczba spraw rozpatrywanych przez organy samorządu wzrosła ponad dwukrotnie - z 298 do 790 rocznie.

- Różnica pomiędzy kwotami przeznaczonymi w budżecie na dotacje dla samorządu i kwotami wynikającymi ze sprawozdań izb lekarskich przekracza rocznie 8 mln zł. W budżecie na 2014 r. kwota na dotację wyniosła 2 mln 463 tys. zł, a kwota wykazana przez izby lekarskie w rocznych sprawozdaniach wyniosła ponad 12 mln zł. Skutkiem było występowanie przez samorząd z roszczeniami o refundację wykonanych zadań, dodatkowo zwiększonych o należne odsetki oraz koszty sądowe - poinformował Tombarkiewicz.

Dodał, że w latach 2011-15 do MZ wpłynęły "zawezwania do próby ugodowej" na łączną kwotę 23,5 mln zł, a do sądów - roszczenia na ponad 5,5 mln zł. Jak podkreślił, analiza wyroków wskazywała, że sądy co do zasady uwzględniały wszystkie wydatki poniesione przez samorząd.

Jak zaznaczył wiceminister, z wyliczeń NIL wynika, że łączny dług resortu za lata 2007-15 wyniósł wobec NIL ponad 8 mln zł, a wobec 23 okręgowych izb przeszło 50 mln zł. Poinformował, że w wyniku długich i trudnych negocjacji NIL i okręgowe izby zgodziły się od odstąpienia od procesów w zmian za przekazanie im jednorazowo 10 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł przypadło NIL, a reszta - izbom okręgowym.

Konwiński dopytywał, jakie czynności zamierza podjąć szefowa rządu z związku z dwuznaczną sytuacją, którą opisywał Newsweek. Tombarkiewicz podkreślił, że nie ma uprawnień do wypowiadania się za panią premier. Wskazał, że samorząd "sam się rządzi", sam podpisuje umowy, z kim uważa za stosowne, a utrzymuje się nie tylko z dotacji z budżetu państwa, ale również ze składek członkowskich. - Pytanie oparte na doniesieniach tygodnika Newsweek powinny być skierowane do prezesa NRL - zauważył wiceminister.

NIL zwróciła się do redakcji Newsweeka z wnioskiem o sprostowanie. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz oraz - w imieniu prezesów 23 okręgowych izb lekarskich - Przewodniczący Konwentu Prezesów Jerzy Jakubiszyn wspólnie wystosowali komunikat w sprawie artykułu tygodnika. Podkreślono w nim, że izby lekarskie realizują czynności w imieniu państwa, a wszystkie ich koszty powinny być zrefundowane, co wynika z ustawy o izbach lekarskich. "Niestety kwoty przekazywane izbom przez MZ były dużo mniejsze niż wydatki izb" - wskazano.

"Minister Radziwiłł musiał zmierzyć się z tematem wieloletniego zadłużenia wobec izb lekarskich. Podjął rozmowy, które dotyczyły zwrotu kosztów poniesionych na zadania państwowe za lata 2007-2015. Po długich negocjacjach Naczelna Izba Lekarska i wszystkie 23 izby okręgowe solidarnie zgodziły się na przyjęcie 1/6 długu (...) w zamian za odstąpienie od procesów sądowych" - napisano w komunikacie.

W zeszłym tygodniu PO skierowała wnioski do Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Najwyższej Izby Lekarskiej ws. legalności przyznania dotacji dla samorządu lekarskiego.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ wyłapuje pacjentów zapisanych do kilku kolejek jednocześnie


Pacjenci, by skrócić czas oczekiwania do specjalisty, często zapisują się do kilku kolejek. Pomorski NFZ postanowił ukrócić takie praktyki.…Prokuratorom przybywa spraw o błędy lekarskie, bo…

OZZL: SPZOZ może podpisać z lekarzem umowę cywilnoprawną…

Szczepienia przeciw pneumokokom i meningokokom inwestycją…

Redakcja

Sondaż: lekarze sceptycznie o wypisywaniu recept przez pielęgniarki

30 proc. lekarzy różnych specjalności ankietowanych przez portal Konsulium24.pl twierdzi, że uzyskanie uprawnień do ordynacji leków i wypisywania leków przez pielęgniarki nie będzie miało wpływu na zdrowie pacjentów, 14 proc. uważa,…
konsylium24.pl
Prasa

Ekspert: możemy pomóc większości par mającym…

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce- tylko 7% deklaruje…

Ministerialna lista leków z zagrożoną dostępnością…

NRL chce wiedzieć, co MZ planuje w sprawie regulacji…

Redakcja

Projekt rozporządzenia ws. czasu oczekiwania na świadczenia

Projekt rozporządzenia dotyczy ogółu świadczeń należących do leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, a ponadto świadczeń, które nie zaliczają sie do tej kategorii, ale zostały wymienione w rozporządzeniu ministra zdrowia z…
MZ
Ministerstwo Zdrowia