Dlaczego wzrosła składka członkowska dla lekarzy?

Prezes NRL w liście do lekarzy tłumaczy, jakie były powody podniesienia składki członkowskiej. Porównuje też składki innych grup zawodowych. Jak na tym tle wypadają lekarze?Z uwagi na podjęcie przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 5 września 2014 roku uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej od 1 stycznia 2015 roku, prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował kolejny list do lekarzy i lekarzy dentystów o następującej treści:

Naczelna Rada Lekarska – zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie – podjęła uchwałę o wzroście składki od 1 stycznia 2015 roku z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 75 roku życia, wykonujących zawód.

Istnieje kilka powodów takiej decyzji:

- zwolnienie z opłacania składki wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 75 roku życia,

- zwolnienie z opłacania składki dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie uzyskują przychodu z wykonywania zawodu,

- zwiększenie liczby bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla lekarzy organizowanych przez izby lekarskie,

- zapewnienie większej niż dotychczas ochrony prawnej ze strony biur prawnych izb lekarskich,

- wprowadzenie mechanizmów zwiększających wpływ na przepisy prawne dotyczące lekarzy,

- więcej środków na pomoc dla lekarzy emerytów, lekarzy w trudnych sytuacjach i dla ich rodzin, sierot po zmarłych lekarzach,

- przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych od administracji państwowej, za które Minister Zdrowia powinien a nie chce płacić).

Podwyżka wysokości składki w połowie uwzględnia inflację z ostatnich 6 lat, kiedy składka nie była podwyższana. Rozumiemy, że każda podwyżka jest trudna do zaakceptowania.

Popierając wzrost składki możemy jednak pomóc sobie, a przede wszystkim innym lekarzom – argumentuje prezes NRL.

Historycznie składka na izbę lekarską była składką procentową wynoszącą 2% od przychodu (składka procentowa obowiązuje np. w OZZL i wynosi 1% pensji).

Jeśli porównywać to: składka podstawowa opłacana przez adwokatów jest ustalana przez okręgi i wynosi w Warszawie 120 zł, w Krakowie 245 zł miesięcznie; składka radców prawnych wynosi 100 zł miesięcznie; składka opłacana przez notariuszy to 2,5 % pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie.

Przypomnijmy: 

NRL już wcześniej zapowiadała możliwość podniesienia składki. Jak Rada zapowiedziała, tak zrobiła. O ile więcej zapłacą lekarze?

Naczelna Rada Lekarska podczas posiedzenia w dniu 5 września 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej o następującej treści:

Ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, zwanego dalej lekarzem, w wysokości 60 zł miesięcznie.

Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej lekarzem stażystą, opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2015 r.

Już wcześniej Rada rozważała podniesienie miesięcznej składki z NIL z 40 do 60 zł, ale z decyzją wstrzymano się do wrześniowego posiedzenia. Za poniesieniem składki był Konwent Prezesów samorządu lekarskiego. Na samorząd lekarski medyk po podwyżce wyda 720 zł zamiast 480 zł. 


autor/ źródło: NIL/Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nieprawidłowa dieta i stosowanie antybiotyków zaburzają mikrobiom jelitowy. Tymczasem ma on wpływ na funkcjonowanie całego organizmu


W organizmie człowieka żyje 100 bilionów mikrobów. Blisko 95 proc. mikrobiomu to bakterie jelitowe znajdujące się w przewodzie pokarmowym.…Redakcja

Stanowisko INFARMY w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Przegłosowane przez Komisję Zdrowia propozycje rozwiązań są wynikiem kilkumiesięcznej pracy oraz wypracowania przez posłów szerokiego kompromisu z uczestnikami rynku farmaceutycznego. W toku prac legislacyjnych swoje opinie zaprezentowali przedstawiciele…
INFARMA
Komunikat

NIL: apelujemy o zintensyfikowanie prac legislacyjnych

Rak jajnika u 80 proc. kobiet wykrywany jest w bardzo…

Poszkodowany pacjent powinien mieć pewność rekompensaty

Redakcja

NFZ do świadczeniodawców POZ ws. dodatkowych dokumentów

"Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne" (załącznik nr 1) oraz kopię stosownych dokumentów…
NFZ
NFZ

Biuro RPP radzi jak zaprosić pacjenta do gabinetu

Viagra zwiększa (a może zmniejsza) ryzyko zachorowania…

Klauzula sumienia: kogo dotyczy i jakie daje uprawnienia

Odmowa szczepień oznacza ryzyko powrotu chorób zakaźnych.…