Dlaczego większość lekarzy podpisała umowy?

Minister Bartosz Arłukowicz poinformował, że umowy z NFZ na 2015 r. podpisało już 79 proc. przychodni i 85 proc. lekarzy. Skąd takie decyzje? Z racjonalnego punktu widzenia trudno to wytłumaczyć.Jak pisze w swoim stanowisku Naczelna Rada Lekarska: „wszystkich, którzy obawiając się pogorszenia sytuacji swoich placówek, wahali się, czy podpisać kontrakty z monopolistycznym płatnikiem, poddaje się presji politycznej, nieuzasadnionej nagonce medialnej i różnym formom zastraszenia (np. poprzez zapowiedzi zmasowanych kontroli z Narodowego Funduszu Zdrowia)”.

Potwierdza to w rozmowie opublikowanej prez Medexpresse lekarz z podwarszawskiej placówki POZ, który podpisał umowę i otworzył swój gabinet:

- Bojowy nastrój ministra Arłukowicza mnie przeraża. Przecież to jeden z nas, też lekarz, powinien rozumieć nasze problemy jak nikt inny. Podpisałem umowę z Funduszem, bo jestem obciążony kredytem, na koniec miesiąca będę musiał wypłacić pensje personelowi, a nie jestem w stanie zrobić tego z prywatnych oszczędności. Z drugiej strony, kiedy patrzę na nałożone nowe obowiązki i obiecane przez ministra poszczególne kwoty, to obawiam się, że to się nie da zbilansować. Taka mała praktyka jak moja może po prostu przestać istnieć.

- Może trzeba było więc podjąć próbę negocjacji, nie podejmować takiego ryzyka i nie podpisywać umowy na proponowanych warunkach?

- Podpisałem, choć z racjonalnego punktu widzenia trudno to wytłumaczyć.


autor/ źródło: Renata Furman/Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kontrola NIK dotycząca programów lekowych: są nieprawdiłowości


Od 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne zostały zastąpione programami lekowymi, realizującym te same cele, ale podlegającym innym regulacjom…Kontraktowy skandal w ochronie zdrowia? Wiceminister…

Według ginekologów test NIFTY to milowy krok w diagnostyce…

List otwarty pielęgniarek i położnych do premier…

Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie książeczek…

Szkolenia dotyczące udzielania informacji o świadczeniach

Czeka nas rewolucja w leczeniu niedosłuchu i głuchoty

Katowice: prokuratura stawia zarzuty w sprawie szpitala…

Elektroniczne zwolnienia lekarskie coraz bliżej

OZZL skarży do TK zapis dot. odmowy przyjęcia dziecka…