Czy szpitale mogą pobierać opłatę sanatoryjną od pacjentów?

Rzecznik praw pacjenta otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia odnośnie do pobierania przez szpitale opłaty sanatoryjnej od pacjentów. Jaka jest opinia MZ?W ocenie Ministerstwa nie istnieje żadna podstawa prawna do pobierania opłaty uzdrowiskowej od pacjentów przebywających w szpitalach uzdrowiskowych na leczeniu szpitalnym. Może być zaś ona pobierana przez szpitale od pacjentów przebywających na leczeniu sanatoryjnym w szpitalu uzdrowiskowym.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu. 


autor/ źródło: Rzecznik Praw Pacjenta


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Polacy niechętnie piją wodę z kranu


Jest tańsza i nie zostają po niej długo rozkładające się plastikowe opakowania. Mowa o wodzie kranowej. Względy ekonomiczne oraz ekologiczne…Zwolnienia pod kontrolą ZUS. Podsumowanie kontroli.

Onkolodzy mogą wydawać zieloną kartę

Mastektomia na koszt państwa, ale tylko na papierze

Nowotwory krwi bywają często błędnie diagnozowane…

To byłaby rewolucja. Rekomendują stworzenie nowego…

NRL: stanowiska ws. projektów rozporządzeń

Sejmowa komisja zajmie się projektami dotyczącymi…

Redakcja

Uchwały podjęte podczas XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Samorząd lekarski zamierza także kontynuować działania na rzecz stworzenia korzystniejszych regulacji podatkowych, w szczególności wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi zdrowotne, a także umożliwienia uznania za koszty uzyskania przychodu wszelkich…
Naczelna Izba Lekarska
Prawo i zarządzanie

NIL do MZ ws. regulacji zawodów medycznych