Czy szpitale mogą pobierać opłatę sanatoryjną od pacjentów?

Rzecznik praw pacjenta otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia odnośnie do pobierania przez szpitale opłaty sanatoryjnej od pacjentów. Jaka jest opinia MZ?W ocenie Ministerstwa nie istnieje żadna podstawa prawna do pobierania opłaty uzdrowiskowej od pacjentów przebywających w szpitalach uzdrowiskowych na leczeniu szpitalnym. Może być zaś ona pobierana przez szpitale od pacjentów przebywających na leczeniu sanatoryjnym w szpitalu uzdrowiskowym.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu. 


autor/ źródło: Rzecznik Praw Pacjenta


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Marszałek Sejmu o klinice "Przylądek nadziei": to wyjątkowe miejsce


Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, która w niedzielę odwiedziła we Wrocławiu nową siedzibę onkologicznej kliniki dla dzieci,…Karty pacjentów chronił prowizoryczny parawan. Jest…

Diagnostyka laboratoryjna czeka cierpliwie w kolejkowym…

W ocenie Premier Kopacz rządowy program in vitro…

Rak pęcherza moczowego: w Europie umieralność spada,…

Nowe standardy medyczne mają poprawić bezpieczeństwo…

Długie kolejki i brak dostępu do niektórych leków…

Redakcja

Projekt zarządzenie: Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ
Redakcja

Odpowiedź MZ na apel NRL ws. programu ochrony zdrowia psychicznego

"Odpowiadając na liczne apele środowiska, zgłaszającego postulaty, że kwestia reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej musi znaleźć gwarancję ustawową i opierać się o przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w dniu 2 września w Ministerstwie Zdrowia…
NIL/Rynek Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Groźna bakteria w śląskich szpitalach