Czy szpital musi finansować pacjentowi wszystkie stosowane przez niego leki?

Czy szpital musi zapewnić bezpłatnie pacjentowi leki, nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji, ale także innych schorzeń współistniejących?Zdaniem rzecznika praw pacjenta, pacjentowi, który zostaje przyjęty na dany oddział, szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji, ale także innych schorzeń współistniejących.

Jak argumentuje rzecznik praw pacjenta, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, hospitalizowany pacjent ma zapewnione leczenie w zakresie, jaki wynika z oceny jego stanu zdrowia oraz wskazań medycznych. Pacjentowi, który zostaje przyjęty na , szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych, jeśli są one konieczne do udzielenia danego świadczenia zdrowotnego. Zapis ten dotyczy także konieczności zaopatrzenia pacjenta w leki i wyroby medyczne niezbędne dla jego zdrowia, wynikające z leczenia schorzeń współistniejących, które pojawiają się w trakcie hospitalizacji, a które powinny być leczone na koszt szpitala niezależnie od przyczyny tej hospitalizacji.

Potwierdza to również stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotyczące interpretacji art. 35 ww. ustawy, zgodnie z którym niedopuszczalne jest pozostawienie pacjenta bez opieki czy leczenia w trakcie pobytu w szpitalu w odniesieniu do występujących u niego schorzeń współistniejących, bez względu na to czy zachorowanie nastąpiło przed czy w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu.


autor/ źródło: bpp.gov.pl/medexpress.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ o leczeniu w ramach pakietu onkologicznego


Informacja dla świadczeniodawców dotycząca realizacji świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym w ramach umowy leczenie szpitalne…Absynt z alkoholem metylowym

Więcej niż co czwarty badany pozytywnie ocenia służbę…

Redakcja

Występowanie, leczenie i prewencja wtórna zawałów serca w Polsce

iestety, duże nakłady na leczenie interwencyjne w fazie ostrej są tracone w perspektywie długoterminowej z uwagi na wysoką śmiertelność pacjentów w ciągu roku (sięga 20 proc.) i kolejnych lat od wystąpienia zawału. Po trzech latach wynosi ona już…
MSX/Rynek Zdrowia
Prasa

Minister zdrowia przedstawił pierwszą ocenę pakietu…

Gorszy system ochrony zdrowia jest tylko w Rumunii,…

Wspólna inicjatywa INTER Polska i Naczelnej Izby…

Lekarze zapłacą więcej - będzie wyższa składka…

Karty pacjentów chronił prowizoryczny parawan. Jest…

Za wcześnie na ocenę, jak funkcjonuje ustawa transgraniczna