Czy i w jakiej formie wydawanać pacjentowi oryginały dokumentacji medycznej

W jakiej formie można pacjentowi udostępnić dokumentację medyczną? Czy dopuszcza się wydanie oryginałów dokumentacji medycznej za zatrzymaniem dowodu osobistego pacjenta w zastaw?Rzecznik praw pacjenta przypomina, że wydanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta, oryginału dokumentacji medycznej powinno nastąpić za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Pacjent nie powinien być proszony o pozostawienie dowodu osobistego, jako zastaw. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno bowiem zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Rzecznik informuje także, że przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej zatrzymanie dowodu osobistego pacjenta w zastaw, nie jest uzasadnione. W myśl art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. W prowadzonej dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dysponuje więc wszelkimi danymi, które zamieszczone są w dowodzie osobistym, a które będą pomocne przy ewentualnym dochodzeniu zwrotu oryginału dokumentacji medycznej w związku z jej nieoddaniem po wykorzystaniu.

Wydanie oryginału dokumentacji medycznej, wiąże się także z obowiązkiem, po stronie podmiotu leczniczego, pozostawienia kopii lub pełnego odpisu wydanej dokumentacji, o czym stanowi § 78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rzecznik przypomina, że dokumentacja medyczna może być udostępniona w jednej z poniższych form:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii,

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


autor/ źródło: bpp.gov.pl / medexpress.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Minister zdrowia: 73 proc. przychodni POZ ma umowy z NFZ na 2015 r.


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz poinformował w czwartek (1 stycznia) podczas wieczornego spotkania z dziennikarzami, że 73 proc. przychodni…Pielęgniarki i położne z OZZPiP szykują się do…

Specjalny implant uderzy wprost w nowotwór

Senat za zwolnieniem karetek pogotowia z opłat autostradowych

Zanieczyszczone powietrze drugą po papierosach najczęstszą…

Rzecznik praw dziecka interweniuje w sprawie książeczek…

NFZ wyśle komorników do 110 tys. pacjentów

Polacy wydają coraz więcej na leki bez recepty.…

Nowoczesne leki dla cukrzyków wciąż poza listą…

Książeczka zdrowia dziecka: co powinna zawierać?