Cztery zdania odrębne do wyroku TK ws. klauzli sumienia

Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło zdania odrębne do różnych części środowego wyroku TK ws. klauzuli sumienia lekarzy. Troje sędziów zakwestionowało uznanie niekonstytucyjności dwóch zapisów.14-osobowy skład TK orzekł, że niekonstytucyjne są: obowiązek wskazania innego lekarza lub szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia oraz niemożność powołania się lekarza na klauzulę sumienia "w innych przypadkach niecierpiących zwłoki". Obowiązek powiadomienia przełożonego o skorzystaniu z klauzuli sumienia oraz uzasadnienia i odnotowania tego w dokumentacji uznano za zgodne z konstytucją.

Sędzia Stanisław Biernat był przeciwny uznaniu niekonstytucyjności obu zapisów. Według niego z wyroku wynika "przedmiotowe traktowanie pacjenta", a lekarz może "narzucać pacjentowi swój światopogląd".

R E K L A M A

W podobnym zakresie z wyrokiem nie zgadza się sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Według niej wskazanie przez lekarza, kto dokona danego świadczenia, jest informacją neutralną, która nie jest motywem podjęcia przez pacjenta danej decyzji. Dodała, że nie jest to też "współdziałanie lekarza w złu" czy "pomocnictwo w czynie niegodziwym" (jak twierdziła NRL), bo nie przesądza, jaki użytek pacjent zrobi z tej informacji, a to, co on zrobi, będzie wszak czynem prawnie dozwolonym.

Przeciwny uznaniu niekonstytucyjności obowiązku wskazania innego lekarza lub szpitala był sędzia Andrzej Wróbel, bo jego zdaniem jest to sprzeczne z kodeksem etycznym lekarzy. - Lekarz musi brać pod uwagę sumienie pacjenta - ocenił. - To nieuzasadnione absolutyzowanie wolności sumienia, która nie podlega żadnym ograniczeniom, tak jak inne wolności - powiedział o wyroku.

Sędzia Teresa Liszcz mówiła, że zasadzie poprawnej legislacji urąga zapis o obowiązku powiadomienia przełożonego przez lekarza, bo jest on nieprecyzyjny i tak naprawdę nie wiadomo, o czym lekarz ma powiadamiać. Według niej zapis ten powinien być uznany za niekonstytucyjny.


autor/ źródło: Infonfz/PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Jak szybko diagnoza nowotworu?


Nie dłużej niż 7 tygodni – taki czas zakłada m.in. projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia w ramach tzw. pakietu onkologicznego…Sezon na ochronę oczu

Redakcja

Piecha i Balicki bardzo różnie o lekarskim sumieniu

Według doniesień medialnych prof. Chazan miał powołać się na klauzulę sumienia przy odmowie aborcji i nie wskazał szpitala, który wykona zabieg. - W Polsce obowiązuje ustawa o zawodzie lekarza, która zawiera klauzulę sumienia. Być może…
LJ/Rynek Zdrowia
Prasa

Czy leczenie biologiczne w toczniu okaże się skuteczne?

Anafilaksja jest najcięższym rodzajem alergii. Może…

W świętokrzyskim powstaje e-platforma turystyki…

Lekarz nie odpowiada za off-label, tylko za błąd…

Precyzyjna diagnostyka DNA zarodka umożliwia wczesne…

NFZ o zmianie w zakresie umów na leczenie szpitalne

Resort zdrowia zapowiada poprawę dostępu do nowoczesnych…