Czego pacjenci oczekują od lekarzy i pielęgniarek?

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą przeprowadził ankietę wśród pacjentów, w której pytał, jak oceniają oni szpital i czego oczekują od pracujących w nim lekarzy i pielęgniarek.Ankiety wypełniło blisko 500 osób. Grupa Nowy Szpital chce przeprowadzić badanie we wszystkich należących do niej placówkach. Mają one odpowiedzieć na pytania, jakie są najważniejsze oczekiwania pacjentów.

Pacjentów zapytano o to, co w funkcjonowaniu szpitala należy poprawić i jakich usług dodatkowych oczekują w placówce. Oto odpowiedzi:

- poprawić wyposażenie sal chorych (43%);

- łatwiejszy dostęp do łazienki (37%);

- dostęp do Internetu (34%);

- bardziej nowoczesny sprzęt medyczny (34%);

- większa czystość w szpitalu (30%).

Zapytano ich również o to, czego oczekują od lekarzy prowadzących?

- większej życzliwości (42%);

- wyrażania się w sposób zrozumiały dla pacjenta (39%);

- uważniejszego słuchania pacjenta (36%);

- większej dostępności w razie potrzeby do lekarza (33%);

- wyjaśnienia kwestii związanych z planowanym badaniem (29%).

Oceniając pracę pielęgniarek, pacjenci w szczególności wskazywali na:

- potrzebę większej życzliwości (41%);

- szybsze reagowanie na wezwanie pacjenta (38%);

- potrzebę uważniejszego słuchania pacjenta (33%);

- wyrażanie się w sposób bardziej zrozumiały dla pacjenta (26%);

- zapewnienie większej intymności podczas badań (24%).


autor/ źródło: Grupa Nowy Szpital/Gazeta Lubuska


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
ZIP poinformuje pacjenta o zmianie statusu ubezpieczenia


Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową funkcjonalność w systemie ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) aby ułatwić pacjentom dostęp…Sejmowa Komisja Zdrowia za odrzuceniem poprawek PiS…

Redakcja

SLD chce odwołania prof. Chazana ze stanowiska

Lewica dołącza też wniosek o kontrolę szpitala ginekologiczno-położniczego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego na Mokotowie. Chce odwołania ze stanowiska jego dyrektora prof. Bogdana Chazana, który jest jednym z 3 tys. sygnatariuszy deklaracji…
Gazeta Wyborcza
Prasa

Jak zdiagnozować zespół metaboliczny

Finansowanie szczepień przesunięte z MZ do NFZ -…

Największe w Polsce Medyczne Centrum Przetwarzania…

Cholesterol zwiększa ryzyko zapaleń ścięgien

Opole: nabór kandydatów na stanowisko dyrektora…

Redakcja

List otwarty PPOZ do premiera

Według lekarzy rodzinnych obecna sytuacja w ochronie zdrowia jest coraz bardziej napięta, czego przykładem jest protest lekarzy OZZL, wystąpienia prezesa NRL oraz sprzeciw samego środowiska specjalistów onkologów i lekarzy rodzinnych, ale i pacjentów.…
PPOZ/medexpress.pl
Prasa

Drakońskie kary to sposób szpitali na zysk?