Czas pracy elektroradiologów zgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż ustawa o działalności leczniczej, która wydłużyła czas pracy techników medycznych elektroradiologii, zrównując go z czasem pracy innych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, jest zgodna z konstytucją.Czas pracy techników elektroradiologii został od lipca ub.r. wydłużony z 5 godzin do 7 godzin i 35 minut i tym samym zrównany z czasem pracy innych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zdaniem związkowców z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii było to nieuzasadnione.

Technicy medyczni elektroradiologii przekonywali, że za krótszym czasem ich pracy przemawia narażenie życia i zdrowia, wynikające z pracy w warunkach promieniowania jonizującego. Podkreślali, że decydując się na wybór zawodu, mieli świadomość zagrożeń, ale także preferencyjnych norm czasu pracy. Podnosili ponadto, że choć czas ich pracy został wydłużony, to nie zapewniono im odpowiedniej rekompensaty w postaci zwiększonego wynagrodzenia lub odpowiednich przywilejów socjalnych.

OZZTME oceniał w swoim wniosku do TK, że regulacja jest niezgodna m.in. z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności z zasadą ochrony praw słusznie nabytych i zasadą zaufania obywateli do państwa. Związek wskazał ponadto, że regulacja jest niezgodna z konstytucyjną zasadą równości i narusza konstytucyjną gwarancję prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz jest sprzeczna z konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NIL ws. bezprawnego zbierania środków na biuletyny izb lekarskich


Naczelna Izba Lekarska poinformowała w piątek (15 stycznia), że policja w Czechowicach-Dziedzicach z uwagi na niewykrycie sprawcy zawiadomiła…Grupa Azoty nawiązuje ścisłą współpracę ze…

System medycyny pracy w Polsce nie odpowiada współczesnym…

Redakcja

Terapia w raku tarczycy bez zielonego światła

ak informuje Rada, lek Nexavar (sorafenib) należy do grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych i z mieszanym powodzeniem stosowany jest w zaawansowanym raku wątrobowokomórkowym oraz zaawansowanym raku nerki. Próbuje…
AOTM
Farmacja

Ministerstwo Zdrowia o planie zmian w onkologii i…

Lekarze medycyny estetycznej ostrzegają

W niektórych placówkach 100 proc. porodów rozwiązuje…

Redakcja

Klastry – szansa dla szpitali

Pojęciem klastra określa się przestrzenne zorganizowanie podmiotów, wzajemnie ze sobą powiązanych, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach, które w rezultacie tworzą pewną całość – sieć funkcjonalnie zbliżonych, wzajemnie komplementarnych…
Służba Zdrowia/Medexpress.pl
Prawo i zarządzanie

Kielce: sąd utrzymał wyrok dla ginekologa z Pińczowa

Od 2015 r. chcemy tworzyć domy dziennego pobytu dla…