CSIOZ odpowiada na pismo NRL ws. funkcjonalności systemów informatycznych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej odpowiedź na pismo Macieja Hamankiewicza prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dot. funkcjonalności systemów informatycznych.


Wśród zakładanych rezultatów i korzyści w zakresie e-Recepty w ramach Projektu P-1 planowane jest m.in.:
• Udostępnienie spójnej bazy leków,
• Udostępnienie modułu służącego do kontroli interakcji,
• Automatyczne generowanie zestawienia zrealizowanych recept,
• Oszczędność czasu - część danych w dokumencie będzie mogła być automatycznie uzupełniana z rejestrów centralnych lub uzupełniana z pozycji słownikowych.

Ponadto beneficjentami systemu nie będzie jedynie środowisko lekarskie, ale także pozostali interesariusze projektu (Pacjenci, Usługodawcy, Apteki, Administracja Publiczna, Płatnicy). W szczególności jeżeli skupiamy się na korzyściach związanych z e-Receptami to z punktu widzenia np. pacjenta jej wprowadzenie spowoduje:
• Brak obaw związanych z ryzykiem zgubienia , zniszczenia lub zapomnienia recepty; 
• Wyeliminowanie kłopotów związanych z powtórną wizytą u lekarza w celu wypisania lub poprawienia recepty ze względu na jej nieczytelność lub niekompletność;
• Skorzystanie z udogodnień związanych z uzyskaniem recepty bez koniczności fizycznej obecności u lekarza w uzasadnionych, uregulowanych prawem przypadkach;
• Dostęp do informacji o wcześniej realizowanych receptach oraz możliwości częściowej realizacji recepty.

Więcej: http://csioz.gov.pl


autor/ źródło: CSOZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Premier zapowiada wsparcie finansowe nie tylko dla instytutów, ale także dla szpitali klinicznych


Wsparcie finansowe otrzymają nie tylko znajdujące się w trudnej sytuacji instytuty medyczne, ale też wykonujące procedury wysokospecjalistyczne…Redakcja

NFZ zapłaci szpitalowi w Olsztynie za nadwykonania z 2013 r.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Olsztynie zasądził kwotę nieco przekraczającą 5,5 mln zł za tzw. nadlimity wypracowane w 2013 r. Kwota ta została wydana na leczenie pacjentów, w przypadku których nie można…
Gazeta Wyborcza
Prawo i zarządzanie

KIDL: przygotowania do Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

Kujawsko-Pomorskie: Aleksander Goch konsultantem wojewódzkim…

Granica między lekami chemicznymi i biologicznymi…

Wzrasta liczba zgonów z powodu nowotworów płuca…

Elektrostymulacja mózgu może zwiększyć kreatywność.…

Homeopaci odpowiadają na zarzuty NIL

Nadal w sposób nieludzki traktujemy m.in. chorych…

NFZ skontrolował szpital we Wrocławiu - pacjent…