CSIOZ odpowiada na pismo NRL ws. funkcjonalności systemów informatycznych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało na swojej stronie internetowej odpowiedź na pismo Macieja Hamankiewicza prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dot. funkcjonalności systemów informatycznych.


Wśród zakładanych rezultatów i korzyści w zakresie e-Recepty w ramach Projektu P-1 planowane jest m.in.:
• Udostępnienie spójnej bazy leków,
• Udostępnienie modułu służącego do kontroli interakcji,
• Automatyczne generowanie zestawienia zrealizowanych recept,
• Oszczędność czasu - część danych w dokumencie będzie mogła być automatycznie uzupełniana z rejestrów centralnych lub uzupełniana z pozycji słownikowych.

Ponadto beneficjentami systemu nie będzie jedynie środowisko lekarskie, ale także pozostali interesariusze projektu (Pacjenci, Usługodawcy, Apteki, Administracja Publiczna, Płatnicy). W szczególności jeżeli skupiamy się na korzyściach związanych z e-Receptami to z punktu widzenia np. pacjenta jej wprowadzenie spowoduje:
• Brak obaw związanych z ryzykiem zgubienia , zniszczenia lub zapomnienia recepty; 
• Wyeliminowanie kłopotów związanych z powtórną wizytą u lekarza w celu wypisania lub poprawienia recepty ze względu na jej nieczytelność lub niekompletność;
• Skorzystanie z udogodnień związanych z uzyskaniem recepty bez koniczności fizycznej obecności u lekarza w uzasadnionych, uregulowanych prawem przypadkach;
• Dostęp do informacji o wcześniej realizowanych receptach oraz możliwości częściowej realizacji recepty.

Więcej: http://csioz.gov.pl


autor/ źródło: CSOZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Europejski Kongres Gospodarczy: polityka zdrowotna w wymiarze wojewódzkim


Główne problemy i strategia polityki zdrowotnej w wybranych województwach były przedmiotem sesji, która rozpoczęła się w środę (7…Operacje plastyczne bez VAT-u, jeśli...

Lekarze POZ stali się chłopcami do bicia

Na resort zdrowia nie ma mocnych

PRO apeluje o pilne działania ws. klauzuli sumienia

Samorząd lekarski m.in. o opiece okołoporodowej

Testy szczepionki przeciwko wirusowi Zika na ludziach…

Co ma robić lekarz krytykowany w internecie

Warmińsko-Mazurskie: rośnie liczba chorych na grypę

Obsada karetek kolejne 3 lata bez zmian