Chorzy na białaczkę nie chcą być leczeni generykami

Chorzy na białaczkę z całej Polski nie chcą od 1 lipca być leczeni tańszymi zamiennikami leków i piszą petycję do Ministra Zdrowia w tej sprawie.



Zarządzenie Ministra Zdrowia, aby od lipca chorzy na białaczkę byli leczeni tańszymi lekami wywołało wśród pacjentów klinik hematologicznych oburzenie. Stworzyli specjalną stronę internetową – www.niegenerykom.pl , na której zbierają podpisy pod petycją do ministra Arłukowicza oraz Kancelarii Prezydenta, domagając się leczenia oryginalnymi lekami. Chorzy boją się, iż staną się królikami doświadczalnymi, na których będą wypróbowywane niesprawdzone w badaniach klinicznych leki. Pod petycją podpisało się już ponad 700 osób.

W petycji czytamy m.in:

„My, niżej podpisani – pacjenci chorzy na przewlekła białaczkę szpikową oraz ludzie wspierający nas w okresie strachu przed wprowadzeniem nowego, nieprzebadanego leku generycznego na naszą chorobę, w tym nasi najbliżsi, rodzina, przyjaciele i znajomi, apelujemy do Państwa o zmianę decyzji dotyczącej wprowadzenia z dniem 01.07.2014 leków generycznych z substancją czynną imatinib. Generyki imatinibu są dopuszczone do obiegu medycznego poza wskazaniami rejestracyjnymi wynikającymi z charakterystyki  produktu leczniczego (posiadają one wskazanie rejestracyjne do stosowania u dorosłych jedynie w fazie kryzy blastycznej przewlekłej białaczki szpikowej) (…)

„W aktualnym reżimie prawnym w Polsce uregulowane są dwie drogi podania leku a mianowicie zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) lub w drodze eksperymentu medycznego. Ordynowanie produktu leczniczego niezgodnie z ChPL może być uznane za naruszenie wymaganych standardów postępowania przez lekarza. Jeśli lekarz stosuje produkt leczniczy niezgodnie z ChPL, może naruszyć zasady ostrożności wymagane w danych okolicznościach, co w efekcie może doprowadzić do odpowiedzialności karnej za czyn nieumyślny przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta, odpowiedzialności zawodowej lub być podstawą wystąpienia przez pacjenta z roszczeniami cywilnoprawnymi (…)

„Należy wskazać, że objęcie przez Ministra Zdrowia refundacją leków generycznych w szerszym zakresie  niż wynika to z ChPL, daje podstawę  lekarzom jak i świadczeniodawcom jedynie do uzyskania zwrotu kosztów zaordynowanych leków ale nie zwalnia w żaden sposób z odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej lub zawodowej (…)

„Mając powyższe na względzie apelujemy o cofnięcie leków generycznych na etap badań klinicznych, do tego momentu podawanie pacjentom chorym na przewlekłą białaczkę szpikową leku oryginalnego – Glivec – na zasadzie finansowania tego leku, a wraz z momentem, gdy generyki  przejdą pozytywnie testy kliniczne, wdrożenie ich do leczenia.”


autor/ źródło: niegenerykom.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo




Czy polska ochrona zdrowia może być innowacyjna?


O przyszłości rynku ochrony zdrowia w Polsce i Unii Europejskiej, pilnych reformach i innowacyjnych rozwiązaniach dla sektora dyskutować…



Test ciążowy online, czyli jak dać się nabrać

Sardynia na dłuższy weekend w raju

Bartosz Arłukowicz o stawce kapitacyjnej

OZZL: działanie NFZ wyrzuca tysiące lekarzy poza…

Redakcja

Implanty podskórne – przyszłość antykoncepcji?

Zmiana stylu i tempa życia, podróże, aktywność fizyczna wymuszają zmianę podejścia do antykoncepcji. Tradycyjne tabletki, choć skuteczne, wymagają żelaznej dyscypliny w przyjmowaniu, są także obarczone wieloma wadami i przeciwwskazaniami. Jak wynika…
Katarzyna Wróblewska/medexpress.pl
Prasa

Rankingi lekarzy nie zawsze są narzędziem społecznej…

Polski kalendarz szczepień jest przestarzały –…

Ponad 800 tys. Polaków choruje na zaćmę. Większość…

Polacy najgorsi w UE - zaledwie 1 proc. z nas ma zdrowe…