Chorzy na białaczkę nie chcą być leczeni generykami

Chorzy na białaczkę z całej Polski nie chcą od 1 lipca być leczeni tańszymi zamiennikami leków i piszą petycję do Ministra Zdrowia w tej sprawie.Zarządzenie Ministra Zdrowia, aby od lipca chorzy na białaczkę byli leczeni tańszymi lekami wywołało wśród pacjentów klinik hematologicznych oburzenie. Stworzyli specjalną stronę internetową – www.niegenerykom.pl , na której zbierają podpisy pod petycją do ministra Arłukowicza oraz Kancelarii Prezydenta, domagając się leczenia oryginalnymi lekami. Chorzy boją się, iż staną się królikami doświadczalnymi, na których będą wypróbowywane niesprawdzone w badaniach klinicznych leki. Pod petycją podpisało się już ponad 700 osób.

W petycji czytamy m.in:

„My, niżej podpisani – pacjenci chorzy na przewlekła białaczkę szpikową oraz ludzie wspierający nas w okresie strachu przed wprowadzeniem nowego, nieprzebadanego leku generycznego na naszą chorobę, w tym nasi najbliżsi, rodzina, przyjaciele i znajomi, apelujemy do Państwa o zmianę decyzji dotyczącej wprowadzenia z dniem 01.07.2014 leków generycznych z substancją czynną imatinib. Generyki imatinibu są dopuszczone do obiegu medycznego poza wskazaniami rejestracyjnymi wynikającymi z charakterystyki  produktu leczniczego (posiadają one wskazanie rejestracyjne do stosowania u dorosłych jedynie w fazie kryzy blastycznej przewlekłej białaczki szpikowej) (…)

„W aktualnym reżimie prawnym w Polsce uregulowane są dwie drogi podania leku a mianowicie zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) lub w drodze eksperymentu medycznego. Ordynowanie produktu leczniczego niezgodnie z ChPL może być uznane za naruszenie wymaganych standardów postępowania przez lekarza. Jeśli lekarz stosuje produkt leczniczy niezgodnie z ChPL, może naruszyć zasady ostrożności wymagane w danych okolicznościach, co w efekcie może doprowadzić do odpowiedzialności karnej za czyn nieumyślny przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta, odpowiedzialności zawodowej lub być podstawą wystąpienia przez pacjenta z roszczeniami cywilnoprawnymi (…)

„Należy wskazać, że objęcie przez Ministra Zdrowia refundacją leków generycznych w szerszym zakresie  niż wynika to z ChPL, daje podstawę  lekarzom jak i świadczeniodawcom jedynie do uzyskania zwrotu kosztów zaordynowanych leków ale nie zwalnia w żaden sposób z odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej lub zawodowej (…)

„Mając powyższe na względzie apelujemy o cofnięcie leków generycznych na etap badań klinicznych, do tego momentu podawanie pacjentom chorym na przewlekłą białaczkę szpikową leku oryginalnego – Glivec – na zasadzie finansowania tego leku, a wraz z momentem, gdy generyki  przejdą pozytywnie testy kliniczne, wdrożenie ich do leczenia.”


autor/ źródło: niegenerykom.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Szczepienia przeciw pneumokokom i meningokokom inwestycją w zdrowie


Powszechne szczepienia przeciwko pneumokokom i meningokokom są jedną z najlepszych inwestycji w zdrowie obywateli - uważa wiceminister zdrowia…Nowotwory krwi bywają często błędnie diagnozowane…

Uwagi NRL ws. "Policy paper dla ochrony zdrowia..."

Nowela ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej…

Rozpoczęło się badanie apelacji w procesie dr.…

ZIP: zdecydowanie więcej pomyłek niż wyłudzeń

Warszawa: prezydent chce wycofać z TK wniosek ws.…

Polacy wydają coraz więcej na leki bez recepty.…

Redakcja

MZ ws. informacji w sprawozdaniach NFZ

Projekt jest już po etapie uzgodnień wewnętrznych. Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 30 dni od dnia skierowania projketu do konsultacji publicznych. Więcej: 
INFONFZ/MZ
Komunikat

Przewlekła białaczka szpikowa z możliwością odstawienia…