Chorzy na białaczkę nie chcą być leczeni generykami

Chorzy na białaczkę z całej Polski nie chcą od 1 lipca być leczeni tańszymi zamiennikami leków i piszą petycję do Ministra Zdrowia w tej sprawie.Zarządzenie Ministra Zdrowia, aby od lipca chorzy na białaczkę byli leczeni tańszymi lekami wywołało wśród pacjentów klinik hematologicznych oburzenie. Stworzyli specjalną stronę internetową – www.niegenerykom.pl , na której zbierają podpisy pod petycją do ministra Arłukowicza oraz Kancelarii Prezydenta, domagając się leczenia oryginalnymi lekami. Chorzy boją się, iż staną się królikami doświadczalnymi, na których będą wypróbowywane niesprawdzone w badaniach klinicznych leki. Pod petycją podpisało się już ponad 700 osób.

W petycji czytamy m.in:

„My, niżej podpisani – pacjenci chorzy na przewlekła białaczkę szpikową oraz ludzie wspierający nas w okresie strachu przed wprowadzeniem nowego, nieprzebadanego leku generycznego na naszą chorobę, w tym nasi najbliżsi, rodzina, przyjaciele i znajomi, apelujemy do Państwa o zmianę decyzji dotyczącej wprowadzenia z dniem 01.07.2014 leków generycznych z substancją czynną imatinib. Generyki imatinibu są dopuszczone do obiegu medycznego poza wskazaniami rejestracyjnymi wynikającymi z charakterystyki  produktu leczniczego (posiadają one wskazanie rejestracyjne do stosowania u dorosłych jedynie w fazie kryzy blastycznej przewlekłej białaczki szpikowej) (…)

„W aktualnym reżimie prawnym w Polsce uregulowane są dwie drogi podania leku a mianowicie zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) lub w drodze eksperymentu medycznego. Ordynowanie produktu leczniczego niezgodnie z ChPL może być uznane za naruszenie wymaganych standardów postępowania przez lekarza. Jeśli lekarz stosuje produkt leczniczy niezgodnie z ChPL, może naruszyć zasady ostrożności wymagane w danych okolicznościach, co w efekcie może doprowadzić do odpowiedzialności karnej za czyn nieumyślny przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta, odpowiedzialności zawodowej lub być podstawą wystąpienia przez pacjenta z roszczeniami cywilnoprawnymi (…)

„Należy wskazać, że objęcie przez Ministra Zdrowia refundacją leków generycznych w szerszym zakresie  niż wynika to z ChPL, daje podstawę  lekarzom jak i świadczeniodawcom jedynie do uzyskania zwrotu kosztów zaordynowanych leków ale nie zwalnia w żaden sposób z odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej lub zawodowej (…)

„Mając powyższe na względzie apelujemy o cofnięcie leków generycznych na etap badań klinicznych, do tego momentu podawanie pacjentom chorym na przewlekłą białaczkę szpikową leku oryginalnego – Glivec – na zasadzie finansowania tego leku, a wraz z momentem, gdy generyki  przejdą pozytywnie testy kliniczne, wdrożenie ich do leczenia.”


autor/ źródło: niegenerykom.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Leczenie w szpitalu, noclegi w hotelu


Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku jest pierwszym szpitalem na Pomorzu, który korzysta z możliwości umieszczania pacjentów - na…Redakcja

Nasilenie toksyczności radioterapii po zastosowaniu wemurafenibu

Producent leku, firma Roche, planuje rozesłać komunikat dla pracowników służby zdrowia w Polsce, dotyczący nasilenia toksyczności radioterapii związanej ze stosowaniem leku.Dystrybucję komunikatu zaplanowano na 19 października.…
URPL
Komunikat

Po godz. 18 przychodnia nie przyjmie pacjenta?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje…

Ratownicy medyczni podejrzewają, że w karetkach…

Pracownicy mają ostatnie dni na wykorzystanie zaległego…

Nie szczepią dzieci - działają aspołecznie

Kontrola NIK dotycząca programów lekowych: są nieprawdiłowości

OZZL o zarobkach lekarzy: "kłamliwa propaganda" MZ

Redakcja

Pakiet onkologiczny dobrze działa w przychodniach

Były obawy, że lekarze rodzinni będą wszystkich kierować na badania diagnostyczne, a tak się nie stało. Większość podchodzi do tego racjonalnie - ocenia Express Bydgoski.Zdaniem lekarzy oraz przedstawicieli ich pracodawców,…
express.bydgoski.pl
Prasa