Celowość gromadzenia i przechowywania tak licznych danych budzi wątpliwości NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny wyraziło pogląd, że zakres danych, które świadczeniodawcy zobowiązani są gromadzić i przechowywać nadmiernie obciąża ich obowiązkami administracyjnymi ze szkodą dla pacjentów.Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej - po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych - nie zgłasza uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po raz kolejny stwierdza, że zastrzeżenia budzi  celowość gromadzenia i przechowywania tak licznych danych o konkretnych, identyfikowalnych osobach oraz właściwość takich działań,  z punktu widzenia prawa pacjentów do ochrony ich danych osobowych.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Polska wciąż ma jeden z najwyższych wskaźników umieralności na raka szyjki macicy w Europie. Tylko 1/5 Polek wykonuje cytologię


Każdego roku na raka szyjki macicy umiera blisko 2 tys. Polek. Dzięki regularnie wykonywanej cytologii zdecydowana większość z nich mogłaby…Biotechnologia 2014: leki biologiczne rewolucjonizują…

Beata Małecka – Libera nowym ministrem zdrowia?

NFZ o leczeniu poza granicami w trybie planowym

Coraz więcej możliwości leczenia zaawansowanych…

Od 1 maja nowy wykaz leków refundowanych

W opinii MZ technicy radioterapii nie pracują w szkodliwych…

Co zmieni się w pracy lekarzy rodzinnych w przyszłym…

Eksperci: błędy w antykoncepcji głównym powodem…

Rośnie rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce