Będą zmiany w ustawie o konsultantach medycznych

Lekarze zamierzający zostać konsultantami krajowymi lub wojewódzkimi będą musieli złożyć oświadczenie ujawniające wszelkie ewentualne związki z koncernami farmaceutycznymi - zakłada projekt nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.Przygotowany w resorcie zdrowia projekt nowelizacji dotyczy konsultantów krajowych i wojewódzkich w różnych dziedzinach medycyny. Projekt - znajdujący się obecnie w konsultacjach społecznych - zakłada, że konsultantem medycznym może być specjalista z określonej dziedziny ochrony zdrowia, który "daje rękojmię należytego i bezstronnego wykonania zawodu konsultanta".

Właśnie wątpliwości co do bezstronności konsultantów, wykonujących swoje obowiązki na podstawie dotychczasowych przepisów, były jedną z przesłanek nowelizacji.

W projekcie zapisano bowiem, że kandydaci na konsultantów, rekomendowani przez ogólnopolskie samorządy zawodowe, będą musieli przed nominacją złożyć oświadczenie, czy w ich przypadku nie zachodzi konflikt interesów. Oświadczenie to jest najważniejszą nowością, wprowadzaną w projekcie nowelizacji.

W oświadczeniu kandydat na konsultanta będzie musiał napisać, czy jest członkiem organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji albo przedstawicielem przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją leków, ich komponentów, bądź leczniczych produktów żywnościowych. Kandydat na konsultanta będzie musiał też podać, czy ma udziały w przedsiębiorstwach farmaceutycznych, a także czy prowadzi badania naukowe, związane z przedmiotem konsultacji.

Przyszli konsultanci będą również musieli poinformować o darowiznach uzyskanych od podmiotów zainteresowanych wynikiem konsultacji, a także o sponsorowanych wyjazdach zagranicznych i wszelkich innych formach wsparcia. Stosowne oświadczenie składać mają także konsultanci, powołani jeszcze przed przyjęciem nowelizacji - w terminie trzech miesięcy od jej wejścia w życie.

Jednocześnie, w myśl projektu, konsultant będzie mógł odmówić wykonania powierzonego mu zadania, jeśli uzna, że "mogłaby się pojawić uzasadniona wątpliwość co do jego bezstronności".


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Kosiniak-Kamysz: konieczne zwiększenie atrakcyjności zawodu pielęgniarek


Minister pracy i lider podkarpackiej listy PSL w eurowyborach Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że w najbliższej przyszłości wyzwaniem…Małopolskie: dramatyczny brak pielęgniarek. Sytuację…

Inicjatywa Awangarda: woj. śląskie stawia na medycynę,…

Przełomowa metoda hodowli komórek macierzystych…

Nowa lista leków refundowanych

Elektrostymulacja pomocna w leczeniu niektórych migren

Pakiet kolejkowy i onkologiczny: zdążą przed sejmowymi…

GIS: rozpoczął kampanię skierowaną m.in. do kobiet…

NFZ ws. Deklaracji Wiary Lekarzy

Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów…