BCC ws. projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne

Nadmierna restrykcyjność przepisów skazuje przedsiębiorców z branży farmaceutycznej na niekonkurencyjność i ogranicza dostęp pacjentów do leków - uważają przedstawiciele Konwentu BCC.Dodają: - Dostęp do refundowanych produktów leczniczych powinien zostać zagwarantowany wszystkim podmiotom posiadającym wymagane prawem licencje i zezwolenia.

Zdaniem organizacji, procedowane obecnie w Parlamencie zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne budzą ogromne kontrowersje w zakresie zgodności z prawem konkurencji i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

"Poprzez utrzymanie możliwości selektywnej dystrybucji produktów leczniczych, osłabiają konkurencyjność przedsiębiorstw działających na rynku dystrybucji hurtowej i aptecznej oraz pogarszają dostęp pacjentów do leków. To szkodliwe stanowisko, z którym przedstawiciele przedsiębiorców nie mogą się zgodzić" - informują w komunikacie.

"Procedowany projekt sankcjonuje dystrybucję selektywną na rynku hurtowym i aptecznym. Producenci leków, podpisując umowy dystrybucyjne z wybranymi hurtowniami farmaceutycznymi, docierają do wybranych aptek, utrudniając dostęp pacjentów do niektórych leków. Ograniczenie liczby odbiorców hurtowych i aptecznych oraz wprowadzanie przez producentów limitów dostaw leków do aptek i hurtowni powoduje, że nie są one konkurencyjne w stosunku do hurtowni związanych z producentami i aptek z nimi współpracujących" - ocenia BCC.

Zdaniem Konwentu BCC, projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne pogłębi niekonkurencyjne praktyki na rynku farmaceutycznym i osłabi pozycję polskich przedsiębiorców - średnich i małych hurtowni farmaceutycznych oraz aptek indywidualnych, a tym samym doprowadzi do pogłębienia zjawiska niedoborów produktów leczniczych na polskim rynku.

Konwent BCC podaje pod rozwagę rządu oraz Komisji Zdrowia przygotowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie zagwarantowania pacjentom dostępu do leków 
oraz stworzenia przedsiębiorcom możliwości konkurowania na rynku farmaceutycznym na równych zasadach. Organizacja rynku farmaceutycznego wymaga regulacji, które zagwarantują równy dostęp do leków refundowanych wszystkim podmiotom posiadającym stosowne licencje i zezwolenia.


autor/ źródło: BCC/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nowotwór szpiku kostnego daje takie same objawy jak grypa czy reumatyzm


Mielofibroza jest groźnym i rzadkim nowotworem układu krwionośnego. Atakuje najczęściej po 55 roku życia. Jest trudno wykrywalna i w początkowym…Redakcja

List otwarty PPOZ do premiera

Według lekarzy rodzinnych obecna sytuacja w ochronie zdrowia jest coraz bardziej napięta, czego przykładem jest protest lekarzy OZZL, wystąpienia prezesa NRL oraz sprzeciw samego środowiska specjalistów onkologów i lekarzy rodzinnych, ale i pacjentów.…
PPOZ/medexpress.pl
Prasa

Rośnie zapadalność na szpiczaka mnogiego.

Redakcja

NFZ: leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów…
Narodowy Fundusz Zdrowia
Komunikat

NFZ o umowach i sprawozdawczości dla świadczeniodawców

Redakcja

Nigdzie w Europie nie umiera tyle osób na raka co w Polsce

Najgorzej mają mieszkający na północy kraju: w woj. pomorskim, na Pomorzu Zachodnim oraz na Kujawach. Tutaj choroby nowotworowe są przyczyną zgonów ponad 28 proc. mieszkańców. W woj. lubelskim odsetek ten jest najniższy i wynosi 22 proc. Takie…
Gazeta Prawna
Prasa

NRL o oczekiwaniach środowiska ws. reformy ochrony…

Co w lecznicach może pozostać tajemnicą przedsiębiorcy?

Kozłowska-Rajewicz ws. klauzuli sumienia: niech szpital…

Długie kolejki i brak dostępu do niektórych leków…