Bartosz Arłukowicz o stawce kapitacyjnej

Bez istotnego wzmocnienia organizacyjnego, finansowego i strukturalnego ochrony zdrowia system nie jest w stanie przyjąć dodatkowych obowiązków bez generowania kolejek – alarmowali członkowie Porozumienia Organizacji Lekarskich.Członkowie Porozumienia Organizacji Lekarskich (Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków) wspólnie protestowali przeciw próbie wprowadzenia przepisów, które wbrew propagandowym obietnicom nie tylko nie dają szansy poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale wręcz zagrażają jego funkcjonowaniu.

W oświadczeniu napisali: Projekt ustawy wprowadza istotne i daleko idące zmiany w zakresie leczenia onkologicznego pacjentów. Zmiany te, co do zasady godne rozważenia, należy jednak w projektowanej formie całkowicie odrzucić. Bez istotnego wzmocnienia organizacyjnego, finansowego i strukturalnego ochrony zdrowia system nie jest w stanie przyjąć dodatkowych obowiązków bez generowania kolejek. Przekonanie resortu wyrażone w treści uzasadnienia projektu, iż tak daleko idące modyfikacje nie będą wymagać opisanych wyżej zmian, w tym zwiększenia finansowania jest całkowicie błędne.

(…)

Niezależnie od powyższego, podkreślamy, iż również pozostałe propozycje zmian są dla POL nie do przyjęcia. W szczególności wskazujemy na:

- niedopuszczalne ocenianie lekarzy POZ nie poprzez kryterium ich wiedzy medycznej, lecz poprzez czynnik o charakterze wyłącznie statystycznym (przykładem proponowany przez ministerstwo indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów).

Tymczasem w związku z przyjęciem przez Sejm i Senat pakietu antykolejkowego, minister zdrowia w serwisie społecznościowym wspomniał o stawce kapitacyjnej:

Pakiety onkologiczny i kolejkowy przyjęte przez Sejm i Senat. Premiować będziemy tylko tych, którzy diagnozują i leczą pacjenta kompleksowo.

Lekarz rodzinny już dzisiaj może wykonać ponad 50 badań diagnostycznych. Po wprowadzeniu zmian będzie miał jeszcze więcej możliwości diagn.

Lekarz rodzinny jest finansowany wg stawki kapitacyjnej. Za każdego pacjenta zapisanego na swojej liście otrzymuje z NFZ 96 zł.

Za pacjenta z cukrzyca i chorobami układu krążenia lekarz rodzinny otrzymuje z NFZ stawkę normalna 96 zł x 3 czyli 288 zł.

Za każde zapisane na liście dziecko do 6 r.ż. lekarz rodzinny otrzymuje z NFZ stała stawkę kapitacyjna x 2 czyli 192 zł.

Za każda zapisana na liście osobę starsza > 65 r.ż. lekarz rodzinny otrzymuje stawkę kapitacyjna pomnożona razy 2 czyli 192 zł. – wyliczał Bartosz Arłukowicz.

Internauci pytali, czy minister chwali się czy żali, bo w sumie to nie wiadomo. Wytknięto mu także, że nie dodał, że to stawki za rok, a badania diagnostyczne są kosztowne…


autor/ źródło: Twitter/Medexpres


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Pielęgniarki zamiast opiekować się pacjentami, będą musiały wypisywać recepty


Pielęgniarki nie chcą wypisywać recept? Prezydent podpisał w ubiegłym tygodniu pakiety: onkologiczny i antykolejkowy. Zmiany dotyczą również…Plan finansowy NFZ nie uwzględnia reformy Arłukowicza

Przybywa dzieci niedosłyszących

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące podwyżek…

Puzzle edukacyjne - gra o internę

W Polsce co 8 minut dochodzi do udaru mózgu. Koszty…

Okuliści zdecydowanie przeciwni skierowaniom

Tak powstawał tytanowy implant z drukarki 3D, wszczepiony…

Redakcja

Projekt zarządzenie: Leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie 72/2014/DSOZ w sprawie określenia…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ
Redakcja

NFZ o listach oczekujących

Jak przypomina Fundusz w art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) został uregulowany sposób postępowania w…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ