Bartosz Arłukowicz o stawce kapitacyjnej

Bez istotnego wzmocnienia organizacyjnego, finansowego i strukturalnego ochrony zdrowia system nie jest w stanie przyjąć dodatkowych obowiązków bez generowania kolejek – alarmowali członkowie Porozumienia Organizacji Lekarskich.Członkowie Porozumienia Organizacji Lekarskich (Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków) wspólnie protestowali przeciw próbie wprowadzenia przepisów, które wbrew propagandowym obietnicom nie tylko nie dają szansy poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale wręcz zagrażają jego funkcjonowaniu.

W oświadczeniu napisali: Projekt ustawy wprowadza istotne i daleko idące zmiany w zakresie leczenia onkologicznego pacjentów. Zmiany te, co do zasady godne rozważenia, należy jednak w projektowanej formie całkowicie odrzucić. Bez istotnego wzmocnienia organizacyjnego, finansowego i strukturalnego ochrony zdrowia system nie jest w stanie przyjąć dodatkowych obowiązków bez generowania kolejek. Przekonanie resortu wyrażone w treści uzasadnienia projektu, iż tak daleko idące modyfikacje nie będą wymagać opisanych wyżej zmian, w tym zwiększenia finansowania jest całkowicie błędne.

(…)

Niezależnie od powyższego, podkreślamy, iż również pozostałe propozycje zmian są dla POL nie do przyjęcia. W szczególności wskazujemy na:

- niedopuszczalne ocenianie lekarzy POZ nie poprzez kryterium ich wiedzy medycznej, lecz poprzez czynnik o charakterze wyłącznie statystycznym (przykładem proponowany przez ministerstwo indywidualny wskaźnik rozpoznawania nowotworów).

Tymczasem w związku z przyjęciem przez Sejm i Senat pakietu antykolejkowego, minister zdrowia w serwisie społecznościowym wspomniał o stawce kapitacyjnej:

Pakiety onkologiczny i kolejkowy przyjęte przez Sejm i Senat. Premiować będziemy tylko tych, którzy diagnozują i leczą pacjenta kompleksowo.

Lekarz rodzinny już dzisiaj może wykonać ponad 50 badań diagnostycznych. Po wprowadzeniu zmian będzie miał jeszcze więcej możliwości diagn.

Lekarz rodzinny jest finansowany wg stawki kapitacyjnej. Za każdego pacjenta zapisanego na swojej liście otrzymuje z NFZ 96 zł.

Za pacjenta z cukrzyca i chorobami układu krążenia lekarz rodzinny otrzymuje z NFZ stawkę normalna 96 zł x 3 czyli 288 zł.

Za każde zapisane na liście dziecko do 6 r.ż. lekarz rodzinny otrzymuje z NFZ stała stawkę kapitacyjna x 2 czyli 192 zł.

Za każda zapisana na liście osobę starsza > 65 r.ż. lekarz rodzinny otrzymuje stawkę kapitacyjna pomnożona razy 2 czyli 192 zł. – wyliczał Bartosz Arłukowicz.

Internauci pytali, czy minister chwali się czy żali, bo w sumie to nie wiadomo. Wytknięto mu także, że nie dodał, że to stawki za rok, a badania diagnostyczne są kosztowne…


autor/ źródło: Twitter/Medexpres


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Zmiany w Prawie zamówień publicznych stają się faktem


26 marca 2014 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych…Badają zespół chronicznego zmęczenia

NRL doradza lekarzom - formy zatrudnienia i dyżury…

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zawodach…

Nowotwory krwi można leczyć skuteczniej. Przełomowe…

Co zmieniło się w pracy lekarzy POZ po 1 stycznia?

Nawrót infekcji u pierwszego dziecka uznanego za…

W każdym powiecie przynajmniej jeden szpital zapowiada…

Redakcja

NFZ do świadczeniodawców POZ ws. dodatkowych dokumentów

"Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne" (załącznik nr 1) oraz kopię stosownych dokumentów…
NFZ
NFZ
Redakcja

NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie dot. wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie…
NIL
Komunikat