Arłukowicz zbywa milczeniem list POZ

Miesiąc temu Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie wysłał list do Bartosza Arłukowicza. W piśmie zaapelował o wycofanie kolejnego bubla prawnego sygnowanego przez ministra zdrowia. Jak można było oczekiwać, apel pozostał bez odpowiedzi…Chodziło o rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 roku poz. 779). Przepisy te zostały wprowadzone w życie w terminie prawie, lub wręcz, niemożliwym do realizacji. Świadczeniodawcy dostali na to dwa weekendowe dni, a ich treść nie tylko była nieprecyzyjna, ale również budziła wątpliwości m.in. w kontekście prawa dotyczącego danych osobowych.

W obecnie obowiązującym wzorze deklaracji brak jest wymaganej przez prawo informacji precyzującej kwestie administrowania danymi osobowymi (art. 24. ustawy o ochronie danych osobowych).

- Treść załączników do rozporządzenia budzi nasze wątpliwości, bo brak w nich informacji o celu zbierania danych osobowych oraz o administratorze danych – mówi Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie. – Nie da się więc wypełnić deklaracji zgodnie z obowiązującym prawem – podczas kontroli jesteśmy więc narażeni na kary ze stronyNFZ.

Dlatego eksperci Porozumienia Zielonogórskiego zwrócili się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z prośbą o wskazanie kompetencji i uprawnień jakie mają przychodnie w tym zakresie.

Jednym z kolejnych przykładów rozmijania się rozporządzenia z rzeczywistością jest brak rubryki, w której mógłby wpisać swój nr PESEL podpisujący deklarację opiekun prawny dziecka do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiada jeszcze nr PESEL. Nie wiadomo również, jak uzupełniać dane, gdy takie dziecko otrzyma już swój numer?

NFZ proponuje dokonywanie dodatkowych wpisów w dokumencie i odsyła po szczegółowe wyjaśnienia do Ministerstwa Zdrowia.

Ponadto zwielokrotniona liczba dokumentów do wypełnienia jeszcze bardziej zwiększała biurokrację. Teraz pacjenci zamiast jednej deklaracji muszą wypełnić trzy – wyboru lekarza pielęgniarki, położnej – w przypadku rodziny to kilkanaście stron. 

- Czy tak trudno zrozumieć, ile czasu zajmie wypełnianie nowych wzorów deklaracji, z których każda musi być podpisana przez pacjenta aż trzykrotnie? Nietrudno także obliczyć koszt wydruków nowych deklaracji – tłumaczył ministrowi w swoim liście Jacek Krajewski.

Sam minister zdrowia dotąd nie odniósł się do pytań i uwag środowiska świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.


autor/ źródło: Federacja PZ / Medexpres


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ zapłaci szpitalowi w Olsztynie za nadwykonania z 2013 r.


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie dostanie od NFZ ponad 5,5 mln zł zabiegi wykonane ponad limit w 2013 r. Szpital zrezygnował…Dlaczego większość lekarzy podpisała umowy?

Redakcja

Ubezpieczenia OC diagnostów laboratoryjnych nie będą kontynuowane

Oznacza to, że nowa umowa z ubezpieczycielem od 01.04.2016 nie będzie podpisana. ”Zwracamy się zatem do wszystkich diagnostów laboratoryjnych korzystających z ubezpieczenia OC poprzez KIDL o przelewanie składki 3 zł tylko do końca marca 2016.…
KRDL/
Komunikat

Co stoi na przeszkodzie, żeby każdy Kowalski sam…

Specjaliści o rewolucji w leczeniu pacjentów z WZW…

Wskaźnik onkologiczny zdecyduje o dodatkowych środkach…

Redakcja

NFZ ws. ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Ustala się następujący sposób budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę nadawanego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia od cyfry piątej do dwudziestej, z których: 1) cyfra piąta - przyjmuje wartość "0";         
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

Czy i w jakiej formie wydawanać pacjentowi oryginały…

Redakcja

Obwieszczenie ws. wykazu refundowanych leków

Załącznikiem do obwieszczenia jest wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2014 r. W porównaniu do obwieszczenia obowiązującego od 1 marca…
MZ
Ministerstwo Zdrowia

Groźne nowotwory krwi są w Polsce zbyt późno rozpoznawane