Apelu NRL do ministra zdrowia ws. wynagrodzenia za dyżury

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało w piątek (8 maja) do ministra zdrowia o podjęcie inicjatywy zmiany przepisów dot. zasad wynagradzania za dyżury lekarskie w taki sposób, aby lekarz zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas po zakończonym dyżurze.''Samorząd zawodowy lekarzy krytycznie ocenia sytuacje, w której zwiększony wysiłek lekarza pełniącego dyżur skutkuje obniżeniem jego wynagrodzenia o równowartość wynagrodzenia za czas odpoczynku po zakończonym dyżurze. Dotyka to zwłaszcza lekarzy, którzy kierując się dobrem pacjentów i uzasadnionymi potrzebami szpitali, zgodzili się podpisać tzw. klauzulę opt-out i pełnić większą liczbę dyżurów.

Udzielenie czasu wolnego bezpośrednio po zakończonym dyżurze jest konieczne, ale ciężar ekonomiczny przypadającej w godzinach pracy regeneracji sił lekarza po wysiłku dyżurowym powinien spoczywać na pracodawcy, a nie na pracowniku'' - czytamy w apelu NRL do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Co piąty Polak jest bezpłodny


Zaburzenia u mężczyzny są w Polsce przyczyną niepłodności pary w 20 proc. przypadków, u kobiety w 39 proc., u obojga - w 26 proc. - wynika…Finansowanie szczepień przesunięte z MZ do NFZ -…

We Wrocławiu uśmierzają ból onkologiczny alkoholem

Resort finansów: lekarzu, musisz ujawnić ile zarabiasz

Coraz więcej dowodów na to, że łysienie zwiastuje…

Szpital ma milionowe długi, ale pielęgniarki i radiolodzy…

Książeczka zdrowia dziecka elementem dokumentacji…

Przełom w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.…

Opolskie NFZ szkoli lekarzy POZ w zakresie pakietu…

Pakiety kolejkowy i onkologiczny podpisane przez prezydenta