AOTM: stanowiska i opinie - 10. posiedzenie Rady Przejrzystości

AOTM poinformowała, że 24 marca odbyło 10. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane stanowiska i opinie nt. oceny leku, usunięcia świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych, a także zasadności finansowania produktów leczniczych zawierające substancje czynne we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL.


Rada Przejrzystości uznaje za zasadne objęcie refundacją leku Noxafil (pozakonazol) we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Noxafil (pozakonazol), 40 mg/ml, zawiesina doustna, w ramach leków dostępnych w aptece na receptę, we wskazaniu: zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją leku Votubia (ewerolimus) we wskazaniu: leczenie chorych na stwardnienie guzowate.

Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją leku Orencia (abatacept) we wskazaniu: leczenie abataceptem reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, w ramach programu lekowego.

Ponadto Rada Przejrzystości przyjęła 8 stanowisk ws. usunięcia (lub pozostawienia) świadczeń opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

Odnosząc się do zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych zawierające substancje czynne we wskazaniach innych niż ujęte w ChPL, Rada Przejrzystości uznaje za zasadne finansowanie produktów leczniczych zawierających substancję czynną -acidum folicum we wskazaniu innym od zarejestrowanych.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją produktów leczniczych Glivec i Sutent w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, tj. w ramach programu lekowego.

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne finansowanie produktów leczniczych Levact (bendamustinum hydrochloridum), ujętych w części C wykazu leków refundowanych ”Leki stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym".

Więcej: www.aotm.gov.pl


autor/ źródło: AOTM


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NIL: apelujemy o zintensyfikowanie prac legislacyjnych


Niebawem wchodzi w życie obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, w związku z tym prezes NRL zwrócił się z apelem…Dostęp do dokumentacji medycznej nie dla konsultanta…

Projekt zmian na listach leków refundowanych - od…

Redakcja

MZ analizuje projekt dot. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

”Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jest członkiem zespołu rehabilitacyjnego ze szczegółowo określonymi zadaniami, do wykonywania których została przygotowana w toku kształcenia” - napisał wiceminister…
NIL
Artykuł

Gorszy system ochrony zdrowia jest tylko w Rumunii,…

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o zawodach…

Brakuje dawców narządów, bo ludzie niewiele wiedzą…

Redakcja

BCC wzywa do dyskusji dotyczącej finansowania ochrony zdrowia

W opinii Anny Janczewskiej-Radwan z BCC budżet nie zapewnia środków na wdrożenie i przeprowadzenie zmian z pakietu onkologicznego i kolejkowego, nie pozwala na realizację celów strategicznych nakreślonych przez rząd w tzw. Policy Paper oraz…
JJX, Rynek Zdrowia
Prasa

Minister zdrowia zapowiada utrzymanie Narodowego Programu…

Redakcja

Zarządzenie prezesa NFZ ws. wzoru deklaracji wyboru

Traci moc zarządzenie nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zostało zastąpione zarządzeniem nr 33/2014/DSOZ,…
NFZ
NFZ