AOTM o zamianie schematu dawkowania szczepionki

AOTM przedstawiła stanowisko dotyczące ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki zakażeń HPV, w których dokonano zmiany schematu dawkowania szczepionki z 3. dawkowego na 2. dawkowy.


Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje, że w zakresie oceny projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV po zmianie szczepionki 3. dawkowej na 2. dawkową, skutkiem takiego przejścia jest jedynie skutek finansowy.

Wspomniany skutek jest niewątpliwie korzystny dla samorządów, nie mający wpływu na inne elementy programu zdrowotnego przez nie realizowanego.

Nie zachodzi więc potrzeba ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl


autor/ źródło: AOTM


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Klauzula sumienia: kogo dotyczy i jakie daje uprawnienia


Specjalista nie może odmówić ubezpieczonemu udzielenia świadczenia zdrowotnego, którego sam nie chce wykonać ze względu na przekonania,…Przepisy o dokumentacji medycznej w Dzienniku Ustaw

Zgodnie z nowelizacją podmioty lecznicze będą mogły prowadzić dokumentację medyczną pacjentów w formie papierowej jeszcze do końca lipca 2017 r. Tym samym o trzy lata wydłużono termin na wprowadzenie dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczasowa…
Ekspert

Czy i w jakiej formie wydawanać pacjentowi oryginały…

W Polsce liczba praktykujących lekarzy w relacji…

W polskich żłobkach i przedszkolach brakuje wiedzy…

Redakcja

Oświadczenie OZZL w sprawie zadziwiającej niekonsekwencji Ministerstwa Zdrowia

Od ponad dwóch lat, to jest od chwili wejścia w życie ustawy refundacyjnej, lekarze postulują, aby obowiązywała zasada, że jeżeli  leki mają taką samą moc i postać farmaceutyczną oraz zawierają tę samą substancję czynną, to można je stosować…
ozzl.org.pl
Komunikat

Ratownicy medyczni przeciwni pracy na kontraktach

Elektrostymulacja pomocna w leczeniu niektórych migren

"Praca lekarza jest jedną z form reklamy komercyjnej..."

Informacja ws. leków oddziałujących na układ renina-angiotensyna