AOTM o zamianie schematu dawkowania szczepionki

AOTM przedstawiła stanowisko dotyczące ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych z zakresu profilaktyki zakażeń HPV, w których dokonano zmiany schematu dawkowania szczepionki z 3. dawkowego na 2. dawkowy.


Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje, że w zakresie oceny projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV po zmianie szczepionki 3. dawkowej na 2. dawkową, skutkiem takiego przejścia jest jedynie skutek finansowy.

Wspomniany skutek jest niewątpliwie korzystny dla samorządów, nie mający wpływu na inne elementy programu zdrowotnego przez nie realizowanego.

Nie zachodzi więc potrzeba ponownego opiniowania projektów programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń HPV.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl


autor/ źródło: AOTM


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Od 2015 r. chcemy tworzyć domy dziennego pobytu dla seniorów


Jak realizujemy politykę senioralną w naszym kraju? - Budujemy ją od 2012 r. Już widać efekty: coraz więcej usług opiekuńczych, integracyjnych,…Posłowie: choroby rzadkie wymagają szczególnej…

Redakcja

Projekt zmian na listach leków refundowanych

W porównaniu do XIX obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r., projekt XX obwieszczenia refundacyjnego zawiera dodanych 66 nowych produktów, w tym: lek zawierający esomeprazolum (2 kody EAN) - refundowany we wszystkich zarejestrowanych…
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

Porozumienie z pielęgniarkami i położnymi możliwe…

Biotechnologia 2014: leki biologiczne rewolucjonizują…

Najnowsza metoda usunięcia zaćmy może wyleczyć…

RPP o dostępie do świadczeń w ambulatoryjnej opiece…

Polska wciąż ma jeden z najwyższych wskaźników…

Czy odmowa potwierdzenia skierowania powinna być…

W Sejmie powstanie nowa komisja - zajmie się polityką…