Akademia NFZ: szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert

W dniach 6-7 maja w Mszanie Dolnej k/ Rabki Zdrój odbędzie się szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Szkolenie realizowane w ramach projektu Akademia NFZ jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych, których obowiązki związane są z przygotowaniem ofert w ramach konkursów na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w podmiotach działalności leczniczej, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrowanie się na portalu Akademii NFZ. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoProjekt zmian na listach leków refundowanych - od…

Ustawa o zdrowiu publicznym już jesienią - twierdzi…

Redakcja

Pacjenci wnioskują o zwrot kosztów leczenia za granicą

Inicjatorami przedsięwzięcia są prof. Anil Kumar Agrawal, chirurg z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i jego żona, dr Preeti Agrawal, ginekolog, założycielka fundacji Kobieta i Natura - informuje Gazeta Wyborcza.  Jak…
Gazeta Wyborcza
Prasa

Komunikat FDA dotyczący bezpieczeństwa stosowania…

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wyroki w…

Warszawa: prezydent chce wycofać z TK wniosek ws.…

Ebola nie zagraża Polakom

Polio nie zagraża Polsce zapewnia PZH

Dla NFZ tzw. deklaracja wiary nie może być podstawą…