Akademia NFZ: szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert

W dniach 6-7 maja w Mszanie Dolnej k/ Rabki Zdrój odbędzie się szkolenie z zasad prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Szkolenie realizowane w ramach projektu Akademia NFZ jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych, których obowiązki związane są z przygotowaniem ofert w ramach konkursów na świadczenie usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w podmiotach działalności leczniczej, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrowanie się na portalu Akademii NFZ. O kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Więcej: www.nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoPolska kardiologia na najwyższym światowym poziomie.…

W Chrzanowie system wykrył brak ubezpieczenia, muszą…

Czy leczenie biologiczne w toczniu okaże się skuteczne?

Zbyt niski poziom witaminy D zwiększa ryzyko demencji…

Chrapiesz? Nie lekceważ tych objawów

Redakcja

Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

W pią­tek (30 stycznia) Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska ogło­si­ła wy­ni­ki pierw­sze­go etapu kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu…
Infonfz/PAP
Nauka i Zdrowie

Ekspert: możemy pomóc większości par mającym…

Dr hab. Ernest Kuchar: Siłownie i kluby fitness nie…

Redakcja

XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK

Spotkanie to jest najważniejszym wydarzeniem naukowym dla wszystkich, którzy zajmują się rehabilitacją kardiologiczną w Polsce. Sympozjum gromadzi co roku wielu specjalistów…
Infonfz/Mat.prasowe
Konferencje